Bort med dem!
Bort med dem!

140 km med piggtråd-gjerder fjernet

I Rogaland har prosjektet «Piggfrie gardsbruk 2021» så langt ført til at 140 km stående piggtrådgjerder er bytta ut med piggfrie alternativer.

Publisert

Sjøl om forbudet mot piggtråd kom i 2010, er det fortsatt mange piggtrådgjerder å se i Rogaland, kan vi lese i Fylkesnytt fra Rogaland. Det er bakgrunnen for dette krafttaket mot piggtråd. Fjerning av piggtråd ligger innafor SMIL-ordninga (Spesielle miljøtiltak i jordbruket), så det er tilskudd å hente.

Prosjektet «Piggfrie gardsbruk 2021» er et samarbeid mellom forvaltning, gjenvinningsstasjoner, faglaga i landbruket og to forhandlere av gjerdemateriell

Foregangskommuner

Til nå har 120 bønder søkt om totalt tre millioner kroner i SMIL-midler for å fjerne piggtråd. Så langt har kommunene behandla 100 søknader og bevilga 1,8 millioner kroner.

Det er i første rekke kommunene Stavanger, Tysvær, Sandnes og Vindafjord som har vært de ivrigste til å støtte prosjektet.

Pant på piggtråd

Dersom bøndene leverer inn piggtråd på gjenvinningsstasjonene får de 10 prosent rabatt på innkjøp av piggfri gjerdetråd hos Felleskjøpet Rogaland Agder og Coop sine forhandlere i Rogaland.

Powered by Labrador CMS