Sensorer myntet på storfe kan nå også brukes på småfe fordi sensorene er blitt så små og nette. Foto: IceRobotics
Sensorer myntet på storfe kan nå også brukes på småfe fordi sensorene er blitt så små og nette. Foto: IceRobotics

Parasitt-sensor for sau

Svenske forskere har testet to sensorer i håp om å finne automatiske målemetoder som avdekker forekomst av parasitter hos sau og lam.

Publisert

Det er forskere på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som har prøvd ut de to kommersielle sensorene IceTag/IceQube og IceRobotics på beitende søyer og lam. Sensorene er i utgangspunktet ment for storfe, men i og med at sensorene etter hvert er blitt så små og lette, kan de også brukes på småfe. Sensorene festes på leggen til dyra.

Til å stole på

Data fra sensorene; så som aktivitet, ligge-/ståtid og antall skritt, ble sammenliknet med videoopptak hvor dyrenes oppførsel ble bedømt av trente observatører. Sammenlikningene ble så statistisk analysert for å se hvor godt sensorene fungerte.

Resultatet viste at begge sensorene var pålitelige, men at IceQube var å foretrekke på grunn av at den var liten og nett.

Avvenningsalder viktig?

Hensikten med forsøkene var å se om sensorene kan brukes for å påvise infeksjon med beitebårne parasitter hos lam som vokser. De foreløpige resultatene viser at en pågående infeksjon påvirker aktiviteten til dyra, men det er behov for å analysere resultatene ytterligere framover.

Forskerne vil også forsøke å finne ut om alder ved avvenning hos lammene påvirker forekomsten av mage- og tarmparasitter.

Les mer om forsøket her

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS