Fortvilet bonde river seg å håret.
Dårlig økonomi kan gå på nervene løs.

Over halvparten bekymrer seg for økonomien på garden

En undersøkelse gjort på vegne av Gjensidige viser at økonomi og framtidsutsikter for garden er den største bekymringen for dagens gardbrukere.

Publisert

I undersøkelsen svarer 1000 bønder blant annet på hva som bekymrer dem mest. Her oppgir hele 55 prosent at de bekymrer seg for økonomi. 30 prosent sier også at dette er den aller største bekymringen de har på gården.

– At økonomiske forhold kommer på bekymringstoppen er kanskje ikke uventet, men undersøkelsen understreker alvoret i landbruksnæringen for tiden. Det er mange som sliter med å få hjulene til å gå rundt, og har det tungt, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Andre faktorer som bidrar til bekymring er nye krav og regler, større investeringer og fremtidig overtakelse og drift. Det kommer også fram av undersøkelsen at økonomiske forhold gir langt større bekymring enn for eksempel egen- og familiens fysiske- og psykiske helse.

Dårlig økonomi kan gå på nervene løs

Gjensidige opplyser at de har merket økt etterspørsel og bruk av både lege- og psykologtjenester blant sine kunder. 1 av 5 bønder svarer i undersøkelsen at de bekymrer seg for egen psykisk helse.

– Økonomi og helse tror vi henger tett sammen. Økonomiske problemer over tid kan være en stor belastning som gjør at gårdbrukeren til slutt ikke orker å gjøre jobben sin. Dette kan igjen gå ut over for eksempel vedlikehold som er viktig for å unngå ulykker og skader, og investeringer som må til for fremtidig drift. I ytterste konsekvens kan resultatet bli en personlig tragedie og store dyretragedier, sier Eklo.

Det handler om å søke hjelp tidlig nok.

- Bondeyrket kan være ensomt, med mye arbeid og ansvar på få skuldre. Ta tak på et tidlig tidspunkt. Tørr å spørre om hjelp, og bruk tilbudene både kommune, bedriftshelsetjenesten og vi som forsikringsselskap tilbyr, oppfordrer Eklo.

Powered by Labrador CMS