Det startet med trehjulssykler i 1949
Det startet med trehjulssykler i 1949

Orkel går i arv

Tredje generasjon Gjønnes overtok sjefsstolen ved nyttår.

Publisert

Etter det Bedre Gardsdrift kjenner til finnes det ikke en odelslov som gjelder for maskinprodusenter. Likevel ser det ut til at slekt har en del å si for hvem som tar over når senior bestemmer seg for å trekke seg tilbake. Erlend Johan Gjønnes (35) overtar sjefsjobben i Trønderbedriften etter sin far, Jarl Gjønnes, som med få unntak har hatt daglig leder-rollen i Orkel AS siden 1983, da gründeren Johan Gjønnes gikk bort.

Senior fortsatt aktiv

Erlend Gjønnes har sin utdannelse fra NTNU og har ca 10 år industrierfaring både fra Orkel AS og fra miljøselskapet Remidt før han nå overtar roret i familiebedriften. Jarl Gjønnes (69) går over i en stilling som daglig leder i morselskapet Orkel Holding AS, der hovedoppgavene i hovedsak blir prosjektbasert.

Todelt

De senere årene har interessen for kompaktoren økt mye på verdensmarkedet. Erlend Johan Gjønnes skal lede Orkel A/S, som står for produksjon og salg av kompaktoren til utlandet. Omsetningen på kompaktorer har økt så mye, at det har blitt den viktigste delen av virksomheten på Orkanger. Søsterselskapet Orkel Direkte skal fortsette med salg av traktortilhengere, rundballepresser og annet grasutstyr. De selger også kompaktorer for det norske markedet. Yngstemann Gjønnes kommer ikke til å være delaktig i denne delen av Orkel.

Fortsatt landbruk

Selv om kompaktoren har blitt den største delen av Orkel, mener Erlend Johan at de ikke er i ferd med å fjerne seg fra landbruket. Kompaktorer blir brukt til både mais, flis, og ensilering av gras verden over. Han mener også det vil bli mer aktuelt å bruke kompaktor til lagring av norsk fôr i framtida.

-Tapene i plansilo kan fort komme opp i ti til tjue prosent. Dette unngår du ved å ensilere finsnitta gras i en rundballe med kompaktoren, sier Erlend Johan Gjønnes.

Powered by Labrador CMS