De gamle øremerkene til storfe blir snart faset ut, men beholdes på fram til slakting. Foto: Bo Hansen
De gamle øremerkene til storfe blir snart faset ut, men beholdes på fram til slakting. Foto: Bo Hansen

Nye øremerker fra nyttår

Fylkes- og kommunesammenslåingene har resultert i nye produsentnummer og dermed nye øremerker, skriver Tyr.

Publisert

1.januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer, kan vi lese på Tyr sine hjemmesider. Alle storfeprodusenter blir dessuten tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet.

Storfe og småfe merkes likt

Allerede i høst får storfeprodusentene tildelt et dyreholds-ID fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummer, som produsenten velger sjøl. Storfe får med det tilsvarende øremerker som det småfe har brukt i over 10 år - 7 sifferet identifikator (Dyreholds-ID) og 5 sifferet individnummer.

Mattilsynet antyder at de vil sende ut det nye nummeret i løpet av september. Det er også mulig å finne det i skjematjenesten til Mattilsynet så snart det nye nummeret er lagd.

Trer i kraft fra nyttår

Snart får storfe samme type øremerker som småfe har hatt i ti år.
Snart får storfe samme type øremerker som småfe har hatt i ti år.

Tyr understreker at storfeets unike identitetsnummer fortsatt skal inneholde tolv siffer. Det kombineres av det nye nummeret som Mattilsynet nå lager og individnummeret. Forskjellen er at de første syv sifrene nå er Dyreholds-ID og de siste fem er individnummeret på dyret. Produsenten kan fortsatt selv velge individnummer når han/hun bestiller øremerker.
Dyr som fødes og merkes fra og med 1. januar 2020 skal ha øremerker med det nye nummeret.

Nye og gamle om hverandre

Dyr som allerede er merket, skal ikke merkes på nytt sjøl om du har fått nytt nummer. De gamle merkene skal beholdes på fram til slakting. Derfor vil du ha dyr med både ny og gammel merking i besetninga.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS