Mindre dyrkamark måtte vike for anleggsmaskiner i 2017. Illustrasjon: colourbox.com

Mindre dyrkamark omdisponert

Fortsatt forsvinner dyrkajord, men i et noe lavere tempo enn før. I 2017 ble 8 800 dekar jord omdisponert til andre formål enn landbruk.

Publisert

Av de 8 800 dekarene omdisponert areal var 4 000 dekar dyrka jord og 4 800 dekar dyrkbar jord. Det er en nedgang i omdisponeringen fra 2016 på henholdsvis 2 300 og 600 dekar, skriver Statistisk sentralbyrå.

Boliger stjeler mest

39 prosent av den omdisponerte dyrka jorda gikk med til bygging av boliger. 27 prosent ble regulert til trafikkområde og 20 prosent til næringsbebyggelse, tjenesteyting og annen bebyggelse og anlegg. Av den dyrkbare jorda ble 29 prosent regulert til fritidsbebyggelse. 23 prosent ble omdisponert til ulike former for næringsvirksomhet og 21 prosent til samferdselsformål.

Oppsving i nydyrking

I 2017 ble det godkjent 958 søknader om nydyrking i 241 kommuner. Det ble søkt om nydyrking av til sammen 23 700 dekar, mot 22 600 dekar året før. I alt 22 700 dekar ble godkjent for nydyrking i 2017, 1 100 dekar mer enn i 2016. De største arealene for nydyrking ble godkjent i Hedmark, i alt 4 500 dekar, mens det i Oppland ble godkjent 2 700 dekar. Deretter fulgte Nord-Trøndelag og Nordland med respektive 2 400 og 2 100 dekar.

Fradeling av landbrukseiendom

Det ble behandlet 3 650 søknader om deling av landbrukseiendom i 357 kommuner i 2017. 3 350 søknader ble godkjent og 300 søknader avslått.

Powered by Labrador CMS