Jørn Larsen TESS
Jørn Larsen TESS

Radiostyring for slangespredning

Det nye radiostyrte ventilanlegget fra TESS eliminerer behovet for egen pumpeoperatør under stripespredning av naturgjødsel. Etter to sesonger med utvikling er konseptet klart for markedet. 

Publisert

-Jeg er opptatt av hvordan jeg kan effektivisere gårdsdriften. For tiden produserer jeg gras på 1350 mål. Nå er ideen min realisert, sier gårdbrukeren Simen Rogne fra Biristrand, som har vært med på hele utviklingsprosessen.

Systemet innebærer at stripespredningen med stasjonær pumpe kan utføres med en traktorfører alene.

Brukerinitiativ

For snart to år siden tok Simen Rogne kontakt med TESS Lillehammer. Han ville vurdere mulighetene for å tilsette vann eller trykkluft inn i gjødselslangen via en fjernstyring. Det er velkjent at bløtgjødsel ikke er et finmalt og ensartet medium som er enkelt å lede gjennom slanger over lengre distanser. I praksis må det derfor stå en operatør ved pumpa for å slippe inn vann eller trykkluft hver gang det oppstår problemer med gjennomstrømmingen. Grasrester og generelle klumpdannelser lager propper som hindrer fri og riktig flyt.

Som stor leverandør av slanger og ledningskomponenter fattet TESS Lillehammer interesse for saken. To sommersesonger med prøver og forsøk har ført til at konseptet nå gjøres tilgjengelig på det åpne markedet.

Basert på hyllevarer

Prosessen har hatt to målsettinger. Den ene var å få frem en robust og funksjonell løsning basert på selve ideen. Den andre var at løsningen skulle bli prismessig attraktiv. Derfor finnes det ingen spesialproduserte komponenter i anlegget, kun robuste hyllevarer som er satt i system, opplyser TESS.

-Systemet består kort fortalt av velgerventiler med radiomottaker, to sluseventiler med hydrauliske sylindre og en radiosender for traktorhytta. Vi kan selvfølgelig betjene ventilene med trykkluft i stedet for hydraulikk om kunden foretrekker det, forklarer kundeansvarlig Jørn Einar Larsen i TESS Innlandet AS.

Kundeansvarlig Jørn Einar Larsen i TESS Innlandet AS viser fram de radiostyrte ventilene.

Brukertilpasset og utprøvd

Det fjernstyrte ventilanlegget tilpasses alle aktuelle ledningsdimensjoner, avhengig av hva gårdbrukeren har av utstyr. Det er fritt opp til kunden å velge mellom et nøkkelferdig anlegg montert av TESS Service i Brumunddal, eller velge en komponentpakke for egeninnsats. Radioanlegget er konsesjonsfritt og har en rekkevidde som tilfredsstiller alle aktuelle behov. Det er lagt stor vekt på at radiostyringen skal være presis i bruk og til å stole på.

-Vi har utviklet en kostnadseffektiv løsning med komponenter som er velegnet for det spesielle formålet. I tillegg har vi tatt flere aktive grep for å gjøre oss mer konkurransedyktig som totalleverandør av alle typer slanger og koblinger for bløtgjødsel og stripespredning. For øyeblikket har vi kunder som har ventet på det endelige resultatet, så vi gleder oss til å bidra med å effektivisere landbruket, forteller Jørn Einar Larsen i TESS Innlandet. Etter planen i TESS vil konseptet gjøres tilgjengelig for gårdbrukere over hele landet.

Gruppa som har utviklet konseptet. F.v. kundeansvarlig Anders Owren (TESS Lillehammer), servicetekniker Hans Ivar Hagesven (TESS Service), kundeansvarlig Jørn Einar Larsen (TESS Hamar) og gårdbruker Simen Rogne.

Powered by Labrador CMS