Eiksentret Valtra

MF, Fendt og Valtra under samme tak.

Eiksenterne Sarpsborg, Mysen og Surnadal skal selge Valtra i tillegg til Fendt og MF.

Publisert

Jon Magne Sæter (Eiksenteret Surnadal), Ville Mansikkamäkie (Valtra), Trond Kjempekjenn (Eikmaskin), Christian Erkens (Fendt), Bjørn Hansen (Eiksenteret Sarpsborg) og Nils Petter Solberg (Eiksenteret Mysen).

Sist uke ble det kjent at Akershus traktor blir en ren Valtra-forhandler i Eik-systemet. Nå er det klart at Eiksentrene i Sarpsborg, Mysen og Surnadal/Malmefjorden skal selge Valtra i tillegg til Fendt og MF.

Sarpsborg og Mysen overtar distriktet som i dag dekkes av Østfold Traktor. Østfold Traktor er store på skurtreskere, og har derfor valgt å satse på Claas framfor Valtra. I praksis betyr dette at Valtra øker sin tilstedeværelse i Østfold. I Møre og Romsdal er det Eiksenteret Surnadal, som også har avdeling i Malmefjorden, som skal selge Valtra, i tillegg til MF og Fendt. Fram til i sommer var det konkursrammede B. Aandal Anleggsmaskiner som tok seg av Valtra i dette området. Etter konkursen har Akershus Traktor dekket opp for Valtra og Claas i dette området.

Tre merker under samme tak er et avvik fra Agcos Route 66-strategi, som sier at MF skal rendyrkes, mens Valtra og Fendt skal selges sammen. Men i praksis er altså ikke Route 66 så krystallklar som Agcos toppledelse vil ha det til.

- Det finnes ulike element og nivåer i Route 66. Nivå 1 er ekslusive selgere, mens nivå 2 er eksklusive utsalgssteder. Selv om de tre merkene skal under samme tak, skal de ha ulike selgere og løsninger oppfyller dermed minstekravet, sier Valtras salgsdirektør Ville Mansikkamäkie.

Eikmaskin-sjef Trond Kjempekjenn og Fendts salgsdirektør, Christian Erkens, poengterer at Agco må ha sterke forhandlere som tjener penger. Det gir rom geografiske tilpasninger som sikrer et lavest mulig kostnadsnivå, selv om det overordnede målet står fast. Erkens og Mansikkamäkie, som representrerer fabrikkene, er klare på at både produsenter og forhandlere hele tiden må tilpasse seg markedet, og at det mange ganger også er forhandelerne som driver fram endringer.

Selv om Valtra nå har fått et nytt fremtidig hjem i Møre og Romsdal og Østfold, er det mange detaljer som ikke er avklart. Valtra skal selges som i dag fram til oktober neste år, og de aktuelle sentrene har dermed relativt god tid på å forberede plassen til det nye familiemedlemmet. Eiksenteret Mysen vil utvide verkstedet, mens de øvrige sentrene har arealer nok til å ta hånd om Valtra. Selv om taket blir felles for MF, Fendt og Valtra, vil sentrene på sikt vil jobbe mot en viss fysisk differensieringn, så langt det er praktisk mulig.

Powered by Labrador CMS