Siste valgte NMBU-rektor

Når Mari Sundli Tveit (bildet) går av som rektor ved NMBU i juli 2017, etterfølges hun av en rektor som er ansatt.

Publisert

Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har vedtatt at universitetet skal ha ansatt rektor. Med seks mot fem stemmer falt rektors forslag om valgt rektor. Alle de eksterne styremedlemmene, inkludert styreleder Siri Hatlen, sikret flertall for ansatt rektor. To av ansattrepresentantene stemte med flertallet, skriver NMBU på hjemmesida si. Ordningen med ansatt rektor trer i kraft fra 1. januar 2017 med en overgangsperiode fram til 1. juli når rektorperioden til nåværende rektor, Mari Sundli Tveit utløper. Med ansatt rektor blir styreleder oppnevnt eksternt.

Sju fakulteter

Den nye modellen innebærer at administrasjonen er organisert på to nivåer. Rektor blir øverste leder av universitetsadministrasjonen, og har delegert fullmakter til prorektor for utdanning, prorektor for forskning og administrasjonsdirektør. Prorektorene og administrasjonsdirektør kan delegere fullmakter videre.

Dekanen er den øverste lederen for administrasjonen ved de sju fakultetene (se organisasjonskart). Fakultetene skal videre ha en fakultetsadministrasjon som ledes i det daglige av en administrasjonssjef eller tilsvarende stilling.

Steile fronter

For tilhengerne av valgt rektor handler saken om å sikre forskningens frie rolle og universitetets samfunnsoppgave. Tidligere i våres ble det samlet inn nesten 1000 underskrifter for valgt rektor.

For ansatt rektor handlet argumentasjonen i stor grad om utfordringene knyttet til de store, tunge oppgavene NMBU står overfor og utvikling av samarbeidet med eksterne aktører. Et godt svar på disse utfordringene er ansatt rektor og enhetlig ledelse, hevder styreleder Siri Hatlen.

Powered by Labrador CMS