Tar vi ikke mye feil er rektor Mari Sundli Tveit omgitt av bøker fra sitt eget fagfelt; landskapsplanlegging. Foto: Håkon Sparre, NMBU
Tar vi ikke mye feil er rektor Mari Sundli Tveit omgitt av bøker fra sitt eget fagfelt; landskapsplanlegging. Foto: Håkon Sparre, NMBU

Fortsetter som NMBU-rektor

Gladmelding til nåværende rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, dagen etter Kvinnedagen. Hun får fortsette som rektor.

Publisert

Det er første gangen ordningen med ansatt rektor praktiseres ved NMBU. Til nå har det vært de ansatte og studentene som har valgt rektor. Da stillingen som rektor ved NMBU ble utlyst sist høst, var det bare to søkere som meldte seg. Foruten daværende rektor Marit Sundli Tveit, fysikkprofessor Jan Petter Hansen fra Universitetet i Bergen. Det var flere som stilte seg undrende til at det var så få søkere til det de mente var en meget attraktiv stilling.

Har klokketro på NMBU

Valget falt på Marit Sundli Tveit og i et møte 9. mars har NMBU-styret enstemmig vedtatt å ansette henne som rektor for fire nye år (2017-2021).

Mari Sundli Tveit fortsetter som rektor ved NMBU

– Jeg er glad for at jeg får mulighet til å lede universitetet i neste periode og for å få fortsette det arbeidet vi har satt i gang. Jeg har urokkelig tro på NMBU, på fagmiljøene våre og det vi skal bidra med i årene som kommer. Satsingen på våre fagområder er formidabel, og vi har det som skal til for å lykkes, sier Mari Sundli Tveit til universitetets egen hjemmeside.

– Å få lede NMBU er et stort privilegium, og jeg gleder meg til de neste fire årene, føyer hun til.

Styret var ikke i tvil

– Mari Sundli Tveit har gjort en meget god jobb som rektor ved NMBU siden universitetet ble opprettet i 2014, og et enstemmig styre ønsker at hun fortsetter i fire nye år. Mari har gjort en stor innsats både med å profilere det nye universitet, å etablere og bygge en felles organisasjon og å stimulere fagmiljøene til tverrfaglig samarbeid. Hun har på en god måte ledet arbeidet med å forberede flytting av Veterinærhøyskolen fra Adamstuen til Ås. Styret vurderer kontinuitet som en styrke i den viktige perioden fram til miljøene er samlokalisert på Campus Ås, sier styreleder Siri Hatlen.


Mari Sundli Tveit

Mari Sundli Tveit er 42 år. Hun har en doktorgrad innen landskapsplanlegging fra NMBU og har tidligere blant annet vært prorektor for utdanning ved NMBU. Sundli Tveit har en rekke eksterne verv, blant annet som styremedlem i den europeiske universitetsorganisasjonen European University Association.

(Kilde: NMBU)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS