Foto: Morten Günther/NIBIO.
Foto: Morten Günther/NIBIO.

Verdens jorddag

Forskningsprosjektet Soilcare markerer verdens jorddag 5. desember.

Publisert

Soilcare er et 5-årig internasjonalt EU-prosjekt som foregår i 17 områder i Europa. Målet er å identifisere og vurdere ulike jordbrukspraksiser i Europa ut fra jordkvalitet, miljø, avlingsstørrelse, økonomi og bærekraftighet. Prosjektet ønsker å legge til rette for en bærekraftig jordbrukspraksis, samtidig som bonden får bedre økonomi. Forskningsprosjektet ble startet i november 2015.

Forskning i Norge

I Norge fokuseres det på jordforbedrende tiltak, presisjonsjordbruk og jordpakking. Det forskes på om det kan brukes fangvekster med dype røtter til å reparere pakkeskader og om det har effekt på innhold av organisk materiale i jorda. Effekten av dyppløying blir også testet ut.

– Vi har hatt to vanskelige år. I år var det problemer med tørke og fjoråret var for vått, men vi håper på bedre resultater neste år, sier Jannes Stolte, prosjektleder i Norge.

Lette selvgående maskiner

Bruk av lettere selvgående maskiner er også en del av forskningsprosjektet. Lettere maskiner bidrar til mindre jordpakking. Verdens jorddag brukes til å øke bevisstheten rundt jordhelse.

Jordfakta: Det finnes mer biologisk mangfold i ei teskje sunn jord enn det er mennesker på planeten.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS