Ryddetilskudd i Rogaland

Bønder kan nå få SMIL-tilskudd for å rydde opp i gammel piggtråd.

Publisert

Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) i Rogaland har startet et samarbeid med kommunene og Bondelaget for å få ryddet opp de enorme mengdene med piggtråd som står eller ligger rundt omkring i fylket.

I 2010 ble det forbudt med piggtråd i Norge, men milevis henger igjen på gjerdestolper eller ligger nede i graset og er til skade for både husdyr og vilt.

Det har blitt gjort flere forsøk på å få ryddet opp i virvaret av piggtråd. Det ble blant annet samlet inn en god del i Voss for et par år tilbake, men det er først nå at det kan søkes om SMIL-midler til dette. SMIL-midlene er det kommunene som deler ut.

For stående piggtrådgjerder kan bonden få dekt 10 kr/meter, eller timebetaling på 330 kr for person eller 600 for person med traktor. For å fjerne ordentlig gammel piggtråd som ikke nødvendigvis står oppreist lengre er det timesatsene som gjelder. Mer informasjon kan du finne på Bondelagets sider.

I denne omgang tilbys ordningen kun i Rogaland, men det må vel være et eksempel til etterfølgelse?

Powered by Labrador CMS