Tine oppfordrer bønder til å legge til rette for mer sommermjølk neste år.
Tine oppfordrer bønder til å legge til rette for mer sommermjølk neste år.

Tine etterlyser feitere mjølk

Tine trenger mer mjølk med høyt fettinnhold. De oppfordrer nå produsentene om å gi kua en fôrblanding som framelsker ei mer fettholdig mjølk.

Publisert

Det er endringer i markedet som er årsaken til denne «fettkrisa». Salget av mjølk til konsum faller, mens salget av feite produkter øker, registrerer Tine. Dette skjer samtidig som osteeksporten er redusert, noe som fører til mindre overskuddsfett fra ystemjølka.

Meierikonsernet opplever at balansen mellom de ulike mjølkefraksjonene forskyves. Derfor er mantraet at produksjon av mjølk med høyere fettinnhold er et godt og nødvendig tiltak som er lønnsomt for både Tine og bonden.

God butikk med mer fett

Siden 2018 er betalinga for økt fettinnhold i mjølka trappet opp. Med dagens fettbetaling vil det være lønnsomt for produsentene å dreie fôringa med sikte på å øke fettinnholdet, sier konserndirektør for TINE Rådgiving og Medlemsservice, Johnny Ødegård. Han oppfordrer derfor mjølkeprodusentene om å ta kontakt med sin rådgiver for å finne ut hvordan lønnsomheten kan styrkes gjennom økt fettinnhold.

Inseminer nå!

Å produsere mer sommermjølk kan være en god begynnelse. Det gir både et større mjølkevolum og mer fett. Økt produksjon fra juli til september blir derfor en vinn-vinn-situasjon for både bonde og Tine, hevder Ødegård. Han oppmuntrer flere til å inseminere i de kommende ukene for å få fullt utbytte av sommermjølktilleggene.

Powered by Labrador CMS