Ligger ditt blad i denne bunken?

Er du abonnement, men synes det er lenge siden du har fått Bedre Gardsdrift i postkassa? Forklaringa kan være at Posten sender bladet i retur fordi de mangler gateadresse.

Publisert
Hver måned sender Posten mange blader i retur fordi adresser ikke er oppdatert.
Hver måned sender Posten mange blader i retur fordi adresser ikke er oppdatert.

Det hjelper ikke det minste at det lokale postbudet kjenner deg og vet hvor du bor. Er du blitt tildelt gateadresse, sender Posten konsekvent bladene i retur til oss dersom adressen er ufullstendig. Riktignok får du to måneders "amnesti", men så er det også slutt dersom du ikke sender adresseendring eller eventuelt betaler Posten for å videresende.

Meld fra om adresseendring

Dette er grunnen til at vi gjentatte ganger ber våre kjære lesere om å melde adresseendring til oss. Det enkleste er å sende oss en e-post eller eller bruke skjemaet som du finner på våre nettsider. Som en ekstra gulrot vil hver måned trekke vi ut fem heldige vinnere av flakslodd blant alle dere som sier ifra. Det er også viktig at du melder i fra til oss dersom bladet uteblir.

Posten gir deg to måneder amensti til å gi beskjed om adresseendring. Deretter er det slutt!
Posten gir deg to måneder amensti til å gi beskjed om adresseendring. Deretter er det slutt!

Bladene kan forsvinne

Glemmer du å sende oss melding, er det stor sjanse for at bladet uteblir. Hver måned går vi gjennom returbladene, og gjør vårt beste for å finne eventuelt nye adresser. Abonnementsavdelingen fungerer som de reneste detektiver og klarer som regel å finne de nye adressene, men ikke alle. Dessuten er dette ressurskrevende og kostbart. Dessuten kan det gå opp til et halvt år før vi får bladene i retur fra Posten. Det betyr at bladet vil utebli i denne perioden. Med andre ord får du ikke bladet du betaler for fordi vi ikke vet at adressen er feil. Derfor er vi helt avhengig av din hjelp dersom dette skal fungere tilfredsstillende.

250 000 uten gateadresse

Grunnen til at disse problemene har oppstått, er at Stortinget vedtok at alle norske bosteder skal ha gateadresse. Etter planen skulle dette vært gjennomført i løpet av 2014, men 4. januar var det fortsatt 253 529 personer i Norge uten fullstendig adresse. Det betyr at 4,4 prosent av alle nordmenn fortsatt venter på nummer og navn.

I 33 norske kommuner er det faktisk ikke en eneste person med gateadresse, men det går framover. Så seint som i januar 2013 var det 605 946 personer uten gateadresse. Med andre ord er tallet halvert i løpet av tre år.

Med så dramatiske endringer er det ikke så rart at det oppstår problemer. Spesielt ikke når Posten på toppen av det hele har endret postnummer og stedsnavn enkelte steder.

Nyttig endring

Samtidig er det viktig å være klar over at dette selvsagt ikke er noe det offentlige gjør for å skape vanskeligheter for folk. Når alt er på plass, vil det bli mye enklere å finne fram til folk. Det er nyttig både for utrykningskjøretøy og for deg som skal finne fram ved hjelp av GPS.

Powered by Labrador CMS