Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Mat er sikkerhet

LEDER: «I en verden med geopolitisk ustabilitet og hvor matproduksjonen i mange land rammes av tørke eller flom, har norske politikere både et moralsk og sikkerhetspolitisk ansvar for å sikre og maksimere den norske matproduksjonen.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift 2/2016.

Flere organisasjoner og forskere mener alvorlig kornmangel i 2008 er den bakenforliggende årsaken til den arabiske våren og den grusomme krigen som har utviklet seg i Syria. Her hjemme påpeker representanter fra Forsvaret at en tilstrekkelig sjølforsyning er avgjørende for sikkerheten til innbyggerne i landet vårt, enten det er krig eller fred. Men de synes å tale for døve ører.

Da NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var statsminister, refset han Tine og beskyldte produsentene for systemsvikt da det ble underdekning på smør i 2011. Når noe så banalt som mangel på smør på brødskiva kan skape så mye rabalder i et Norge som flommer over av mat, forstår vi godt at folk som ikke har noe å ha smøret på, kan gå svært langt for å mette sine barns tomme mager.

Maslows behovspyramide forklarer menneskets atferd og motivasjon. Det nederste nivået er fysiologiske behov som mat og drikke. På nivået over finner vi trygghet, stabilitet og beskyttelse. Det bekrefter og forklarer det vi ser mange steder, at mat bidrar til stabilitet. Det er også med å forklare at store nasjoner som Russland prioriterer egen befolkning når hveteavlingene svikter, og at Kina legger under seg store landområder i Afrika. Fordi matproduksjon til egen befolkning har høyeste prioritet.

I en verden med geopolitisk ustabilitet og hvor matproduksjonen i mange land rammes av tørke eller flom, har norske politikere både et moralsk og sikkerhetspolitisk ansvar for å sikre og maksimere den norske matproduksjonen. Selv om kun tre prosent av arealet er dyrka mark, har vi en unik ressurstilgang i form av store beitearealer. Selv om store arealet er unytta, mener vi det er moralsk forkastelig å gi rovdyrene bedre plass på bekostning av husdyr, og attpåtil mene at det er helt greit å fôre rovdyra med sau!

Glansdagene som oljenasjon er kanskje over. Stadig vekk får vi høre om grønt skifte, der fisk, landbruk og helse omtales som den nye oljen. Et grønt skifte kombinert med geopolitisk ustabilitet tilser at norske myndigheter bør ta et skikkelig krafttak for sikre en langsiktig og bærekraftig matproduksjon. Skulle tilgangen på mat av en eller annen grunn bli begrenset, er det ikke bare å trykke på knappen eller dra kortet, slik noen tror.

Norge har en statsminister som mener færre kyr og mindre kupromp er et viktig miljøtiltak. Vi håper flertallet av våre folkevalgte er mer seriøse enn dette, og forstår verdien av norsk matproduksjon, og klarer å sette langsiktig sikkerhet for egen befolkning foran kortsiktige frihandelsavtaler og billige ideologiske prinsipper. Det er ikke selvsagt at du kan finne smør – eller det du ønsker og trenger av brød, melk, kjøtt og fisk i butikken hver dag i all framtid. En slik velsignelse er resultatet av tidligere generasjoners harde arbeid og klokskap. Det som har tatt årtier å bygge opp, trenger kun noen få kortsiktige politiske valg for å bli ødelagt.

Les mer om Bedre Gardsdrift 2/2016 her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet

Powered by Labrador CMS