Illustrasjonsfoto: Magnus Østby
Illustrasjonsfoto: Magnus Østby

EU-kontroll på feil traktor?

LEDER: «En obligatorisk kontroll av alle traktorer, og for den del landbrukstilhengere, vil føre med seg betydelige ulemper.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift 4/2016.

EU står foran innføringen av egen kategori for traktorer som går fortere enn 40 km/h, kalt T5. I samme åndedrag vil unionen innføre periodisk kjøretøykontroll for disse traktorene, et pålegg som Norge må ta stilling til på grunn av EØSavtalen. Hensikten er som for andre kjøretøy, å sikre at alt som ruller på vegen er trafikksikkert.

Bedre Gardsdrift har gjennom mange år opparbeidet en unik ulykkesoversikt. Den viser at traktorer med hastighet over 40 km/h så godt som aldri er involvert i alvorlige ulykker. På traktorer med hastighet inntil 40 km/h er det grunn til å tro at tekniske feil kan ha vært utslagsgivende i flere ulykker.

Basert på våre tall og det vi ser over det ganske land, er det grunn til å tro at andelen trafikkfarlige traktorer, både i prosent og antall, er betydelig større for gamle og saktegående traktorer enn nye og raske. Derfor er det grunn til å stille spørsmål om kontroll av bare T5-traktorer vil ha noen reell effekt for trafikksikkerheten. Argumentet for å kun kontrollere traktorer som går fortere enn 40 km/h er at det stort sett er slike traktorer som brukes til entreprenørvirksomhet, og at massekreftene er større for disse enn mindre traktorer.

Mange traktorer lever hele livet uten å se snurten av et landbruksverksted. Noen får mer omtanke og stell enn kona, mens andre knapt får påfyll av annet enn diesel. Og hvis fotbremsen slutter å virke, er eieren såpass kreativ at handbrekket tar seg av nødvendig fartsreduksjon. Slik kan det være fordi ingen andre enn oss sjøl stiller krav i hverdagen. Riktignok er du ansvarlig for at ethvert kjøretøy du tar ut på offentlig veg tilfredsstiller alle gjeldende regler, men med hånda på hjertet: Det er det neimen ikke alle som gjør.

En obligatorisk kontroll av alle traktorer, og for den del landbrukstilhengere, vil føre med seg betydelige ulemper. Avstanden til nærmeste verksted er mange steder svært stor og den praktiske gjennomføringen vil således være et ankepunkt. En bonde med flere traktorer vil risikere å bruke flere dager på vegen til og fra kontrollstasjonen. For mange vil dette sikkert også være den lengste turen de tar på vegen noen gang. Og tid er penger, også for bønder.

Tross praktiske og økonomiske utfordringer, støtter vi en saklig debatt om hvordan trafikksikkerheten for traktor på veg kan økes, og ikke bare når det gjelder periodisk kjøretøykontroll. Som ellers gjelder det å sette seg i førersetet. Vi håper derfor at bransjen og spesielt Bondelaget er sitt ansvar bevisst og tar denne ballen på en konstruktiv måte før andre tar den.

Les mer om Bedre Gardsdrift 4/2016 her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet

Powered by Labrador CMS