En likegyldig bedriftseier

LEDER: Har samvirket utspilt sin rolle? Er de som styrer samvirkebedriftene mest opptatt av å mele sin egen kake? Eller har bonden sviktet i rollen som bedriftseier?

Publisert

Etter siste tiders utflagging av Jarlsbergproduksjon og nedlegging av Norturaanlegget på Otta, er det mange bønder som har begynt å miste troa. Debattsidene på sosiale media er fulle av kritikk og misnøye. En del av kritikken er nok berettiget, men kanskje bør også bonden gå i seg selv og tenke over hva samvirket egentlig er.

Samvirkebedriftene ble startet av tidligere generasjoner i starten av forrige århundre. Den gangen var virkeligheten for bøndene ganske uforutsigbar og brutal. Hver enkelt måtte sørge for å bli kvitt varene sine selv til den prisen de klarte å oppnå. Etter hundre år med stabile oppgjørspriser er det lett å bli bortskjemt. Bøndene tar for gitt at de får solgt varene sine allerede før kalven er født eller såkornet har kommet i jorda.

Når tok du ordet på et medlemsmøte sist? Kanskje møtte du ikke opp en gang? Kan du da klage over at selskapet ditt er ute av kurs?

Skal vi ha samme forutsigbarhet i framtida er det helt nødvendig at samvirket består. Da nytter det ikke med en ledelse som sover i timen. Hvis samvirket skal få full oppslutning, må Tine og Nortura ta signalene fra grasrota på alvor. Klagestormen om høye lederlønninger, store kostnadsoverskridelser og nedlegging av anlegg i distriktene er i noen tilfeller dessverre berettiget. Men så er det ofte slik at vi får de lederne vi fortjener. Dagens store og topptunge samvirkeforetak har fått utviklet seg uten at bonden har gjort nok for å stoppe prosessen underveis.

Det er tross alt du som gardbruker som eier samvirkeselskapene sammen med dine yrkesbrødre. Når tok du ordet på et medlemsmøte sist? Kanskje møtte du ikke opp en gang? Kan du da klage over at selskapet ditt er ute av kurs?

Bønder i Gudbrandsdalen raser og signaliserer at de ønsker å støtte opp om et nytt initiativ på Otta. Tenker de over at de svekker leveransen Nortura behøver for å utnytte kapasiteten i andre anlegg? Kjøttforbruket hos forbrukerne går ned enten vi liker det eller ikke. Nortura må tilpasse kapasiteten etter etterspørselen vi kan forvente i framtida. Å etablere et nytt slakteri på Otta vil undergrave den tilpassingen ledelsen i Nortura prøver å gjøre. Det vil føre til konsekvenser for bønder i andre deler av landet. Skal gardbrukeren fortsatt ha forutsigbarhet i ei turbulent framtid, må de sørge for sunn drift i samvirkeselskapene igjen. Det skjer ikke med surmaga kommentarer på Facebook eller bedrevitende snakk ved kjøkkenbordet.

La 2020 bli året der du engasjerer deg i driften av ditt eget selskap. Du som eier selskapet kan ikke sitte og se på at andre stikker av med gevinsten du skal ha.

Se hva du kan lese om i Bedre Gardsdrift 2/2020 her

Powered by Labrador CMS