rapsolje
rapsolje

Biodiesel til besvær

Miljø- og energiregnskap er vanskelige øvelser. Ubevisst eller bevisst utelater du momenter som har stor betydning for sluttresultatet.

Publisert

Kroneksemplet er da tyskerne på 90-tallet fant ut at det var mer miljøvennlig med returflasker av glass enn papp til mjølk. Ulempen var bare at flasker er vanskeligere å stable og tar mer plass på planet enn papp.

Det resulterte i at meieriselskapene måtte kjøpe 800 nye lastebiler for å kjøre ut samme mjølkemengde. Avgassene fra disse bilene var ikke tatt med i miljøregnskapet! Noen ganger går vinninga opp i spinninga.

Vi kan ikke skryte på oss å ha sett et fullstendig miljøregnestykke når det gjelder bruk av biodiesel til traktorer framfor fossilt drivstoff. For at vi ikke skal bli oppfatta som bakstreverske gretne gamle gubber, må vi straks si at vi bifaller biodiesel og annet alternativt drivstoff. Vi tillater oss likevel å minne om at også biodiesel har sine ulemper, og at gammel teknologi ikke lar seg bytte ut over natta.

Det enkleste er å gripe fatt i det moralske: Er det riktig å svi av matvarer for at vi skal forflytte oss fra A til B på en mindre forurensende måte - så lenge det finnes sult i verden?

I vår del av verden er biodiesel ofte framstilt av raps (RME - rapsmetylester). Sjøl om bøndene kasta seg på rapsproduksjonen, ville det ikke dekket mer enn toppen et par prosent av det totale norsk drivstoffmarkedet. Følgelig må råvarene importeres, og da fortrinnsvis fra den sultne delen av verden. Hva med all kunstgjødsla og plantevernmidlene som går med til dyrking, er de tatt med i regnskapet? Og er det tatt høyde for kravet til vekstskifte hos raps?

Biodiesel er ferskvare og avhengig av å oppbevares kjølig. Gardstanken duger ikke lenger.

Står biodieselen mer enn fire dager på tanken, bunnfeller den. Nye og fintfølende innsprøytingssystemer reagerer på de minste ureinheter. Motorhavari har forekommet. Effekten av biodiesel er noe lavere enn den tradisjonelle, noe som tilsier større forbruk. Hyppigere service og oljeskift følger også i kjølvannet av biodiesel, som er tøff mot både lakk og gummipakninger.

De fleste motorer tåler innblanding av RME i vanlig diesel med 10-20 prosent. Men rein RME kan ikke brukes i vanlige dieselmotorer uten ombygging. En del nye traktormodeller skal tåle å kjøre på 100 prosent biodiesel, men per i dag er det ingen importører som opprettholder alle garantier og godkjenner totalt bytte av drivstoff.

Biodiesel har dårlige kuldeegenskaper og er ikke egna på traktoren når temperaturen kryper under 20 kalde.

Helst bør du ha to tanker på traktoren; en med vanlig diesel og én med biodiesel. Den første bruker du til å kjøre traktoren varm med før du bytter til biodiesel. Samme prosedyre gjentas før du stopper. Lista med betenkeligheter kan gjøres lengre.

Det er ikke vår oppgave å male fanden på veggen, bare å helle litt kaldt vann i årene på enkelte - eller riktigere: kaldpresset olje. Helst jomfruolje.

Ha en god grillsommer!

Powered by Labrador CMS