Kornåker med varierende modning
Dispensasjon gjelder bruk av glyfosat til nedvisning av etterrenning og ugras i alle kornarter til som skal benyttes til fôr.

Gir dispensasjon for bruk av glyfosat i fôrkorn

Det er gitt dispensasjon til bruk av glyfosat i kornåkere med mye etterrenning og ugras.

Publisert

Det kommer fram i et infoskriv sendt ut av NLR. Det er NLR som har søkt og dispensasjonen gjelder hele landet, fra torsdag 24. august og til 22. desember 2023. Du kan benytte alle godkjente glyfosatpreparater, men behandlet korn skal kun brukes til dyrefôr. Det skal ikke sprøytes på arealer der det blir produsert såkorn. Det samme gjelder for arealer med gjenlegg og fangvekster.

Når det gjelder dosering så anbefaler vi å lese etiketten for hvert enkelt produkt. Mengden aktivt stoff kan variere mellom de ulike produktene. Er du usikker på noe kan det lønne seg å ta kontakt med en rådgiver som kan gi tips ut fra din situasjon.

Husk behandlingsfristen på ti dager.

Powered by Labrador CMS