Om ikke alt kornet i nord når å bli fullmodent, så er det en god fôrkilde og et viktig bidrag i vekstskiftet. Foto: colourbox.com
Om ikke alt kornet i nord når å bli fullmodent, så er det en god fôrkilde og et viktig bidrag i vekstskiftet. Foto: colourbox.com

Er korndyrking i nord mulig?

Korndyrking har tradisjonelt ikke hatt noen stor plass i nordnorsk landbruk. Men nå blåser et nordatlantisk prosjekt liv i drømmen om et kornkammer i nord.

Publisert

Hvilke sorter kan brukes i nord, hva er stivelsesinnhold i kornet og holder det til å produsere matkvalitet, er spørsmål prosjektet ”Northern Cereals - New opportunities”, har forsøkt å finne svar på, skriver Fylkesnytt for Finnmark.

Kornet må tidlig i jorda

Tidlig såing er helt avgjørende for at kornet kan nyttiggjøre seg lav temperatur, sjøl om det såes tidlig, konkluderer prosjektet. De døgnene du taper på seinere såing, kan ikke tas igjen ved å utsette innhøstinga.

For lav spireprosent til ølbrygging

Det viser seg at stivelsesinnholdet er godt nok til bakekvalitet og høyest innhold av stivelse oppnås i kalde strøk. I Nord-Norge har det vært interesse for å dyrke fram lokalt korn til ølbrygging. Foreløpige tester viser at spireprosenten for dette formålet er for lav. Spirene i kornet er avgjørende for meskinga. Det understrekes at mye kan endres med nye tidligere sorter og lengre vekstsesong.

Passer ypperlig til krossing

Det er ingen problemer med å få kornet til grønnmodningsstadiet, slik at det kan krosses, sjøl i Finnmark. Erfaringene viser at det er viktig med tidlig såing, en dag om våren tilsvarer en uke om høsten i veksttid. Fôring med krossa/ensilert korn bedrer også grovfôropptaket. I tillegg øker det sjølforsyninga på garden.

Viktig ledd i vekstskiftet

Klimaet i nord gir bøndene utfordringer, men gir også helt spesielle fortrinn. Kort vekstsesong med mye lys og lite varme kan gi en særegen kvalitet på råvarene som produseres. Korn kan inngå som en viktig del av vekstskifte og skape mer bærekraftig gardsdrift. Det ligger et stort potensial i å skape nye produkter gjennom foredling av råvarer produsert i nord. Arktiske råvarer er et utmerket utgangspunkt for videreforedling til attraktive produkter.


Prosjektet Nordlig korn

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi ved Holt i Tromsø har vært med som norsk partner i det nordatlantiske prosjektet: ”Northern Cereals - New opportunities”, der også Island, Orknøyene, Færøyene og Newfoundland deltar. 

Hovedprosjektet har kartlagt forholdene for kornproduksjon i nord med hovedvekt på bygg, og det er utført dyrkingsforsøk med fem ulike sorter. Kvalitetstesting av bygg-sortene har vært gjort for å bedømme egnethet til mat- og ølproduksjon. 

Tanken med prosjektet har vært å støtte opp om økt byggdyrking i deltakerlandene og utveksle erfaringer, se på muligheter i et endra klima og bruke sorter som er best tilpasset området. Sluttrapporten ble presentert på et seminar i Tromsø 15. mars i år. Det jobbes også med en felles dyrkningsveiledning rettet mot produsenter.

Island har arbeidet mye med sortsforedling basert på norske og islandske sorter de siste 30 åra. Ser vi kun på breddegradene, ligger Island midt i Norge. Men dersom vi tar høyde for temperatursone, ligger Island på linje med Troms og Finnmark. Derfor kan sorter som viser gode resultater på Island brukes også i våre nordligste fylker.  

Powered by Labrador CMS