Småbrukere på landsbygda er spesielt utsatt for klimaendringer i form av ekstremvær. Foto: Colourbox

Svenskene gir 100 millioner til klimautsatte bønder

Den svenske regjeringen gir 100 millioner svenske kroner til Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling.

Publisert

Klimaendringer gir mer ekstremvær i form av flom og tørke. Det rammer småbrukere på landsbygdene spesielt hardt. De 100 millionene skal gå til å hjelpe bønder til å tilpasse seg klimaendringene samt redusere klimagasser i utviklingsland.

– Effektene av klimaendringer rammer de fattigste og mest sårbare hardest. Vi må redusere virkningene og sørge for at de som er avhengig av småskala landbruk, blir mer robuste så levebrødet er sikret, sier den svenske ministeren Peter Eriksson i en pressemelding.

Pengene som svenskene bidrar med er en del av et større beløp som Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (the International Fund for Agricultural Development, IFAD) har forpliktet seg til å investere i klimatiltak innen 2021.

– Klimaendringer er ikke bare et problem for framtiden. Det påvirker allerede matsikkerheten og inntektene til småbønder, sier Gilbert F. Houngbo, president i IFAD.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS