Antall årsverk går ned i jordbruket. Illustrasjonsbildet viser Øystein Grimstad under potetsetting.
Antall årsverk går ned i jordbruket. Illustrasjonsbildet viser Øystein Grimstad under potetsetting.

Færre årsverk i jordbruket

Fra august 2015 til august 2016 ble det utført 44 500 årsverk i jord- og hagebruket. Det er sju prosent færre enn i 2013.

Publisert

I nevnte periode ble det utført 82 millioner timeverk. Gjennomsnittlig ble det arbeidet 2000 timer per bruk i jord- og hagebruket i 2015/2016, mot 2016 timer tre år tidligere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

25 % innleid hjelp

Bruker og ektefelle/samboer sto for to tredjedeler av arbeidsinnsatsen, mens familiemedlemmer svarte for drøye åtte prosent. Om lag en fjerdedel av arbeidsinnsatsen ble utført av anna hjelp enn familie, som faste ansatte, sesonghjelp og andre sjølstendige næringsdrivende.

Av de totalt 44 500 årsverka i 2015/2016 ble 30 800 utført av menn og 9700 av kvinner. Resten ble utført av andre næringsdrivende.

Leiekjøring dominerer

I tillegg til tradisjonell jordbruksdrift driver over halvparten av brukene med andre næringer som baserer seg på ressurser fra garden. Leiekjøring er den tilleggsnæringa som sysselsetter flest og om lag 9700 bruk har slik virksomhet.

Andre næringer som krever liten eller ingen arbeidsinnsats er utleie av jakt- og fiskerettigheter eller utleie av bygninger og jordbruksareal.

Powered by Labrador CMS