Foto: M.Sørlie
Foto: M.Sørlie

Mindre omdisponering av dyrka jord

Totalt 12 600 dekar ble omdisponert i 2018.

Publisert

I 2018 ble det omdisponert 12 600 dekar jord til andre formål enn jordbruk. Det omdisponerte arealet er fordelt på 3600 dekar dyrka jord og 9000 dekar dyrkbar jord, melder Statistisk Sentralbyrå i en rapport.

Omdisponering av dyrka jord var 300 dekar mindre i 2018 enn året før. For dyrkbar jord er det derimot registrert en økning på 4200 dekar fra 2017. Rundt 90 prosent av det omdisponerte arealet er regulert etter plan- og bygningsloven. De resterende 10 prosentene ble omdisponert etter jordloven. Areal som er omdisponert til skogplanting etter jordloven inngår ikke i tallene.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS