Du må gjøre unna onna i rekordtid for å holde tritt med klimaendringene. Illustrasjon: colourbox.com

Du må være litt supermann i onna

Økte mengder nedbør betyr at det blir stadig færre sammenhengende «tørre» dager til våronn, skuronn og til å få vintersæden i jorda, viser tall fra NIBIO.

Publisert

Dette innebærer at du må være på alerten og hive deg utpå så snart jorda er lagom om våren og sitte klar i treskeren når åkeren har tørket opp om høsten.

Verdensmester i våronn

Hvert år må du gjøre unna onna litt raskere enn året før. Du må med andre ord sette personlig rekord for hver ny vekstsesong. Med truende skyer i horisonten betyr det flere sammenhengende timer i førerhytta, større maskinpark og kanskje mer arbeidskraft

Lenger vekstsesong

Det er analyser gjort av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som viser at antall tørre dager til jordarbeiding kan komme til å synke betraktelig på landsbasis framover. Tall fra Meteorologisk institutt bekrefter at det er blitt våtere i Norge de siste hundre årene, spesielt tydelig de siste 20-25 årene.

Samtidig har temperaturen gått opp med mellom 0,5 og 2,5 grader de siste tre årene. Et annet utslag av klimaendringene er at vekstsesongen har økt i lengde. Enda en ny utfordring for landbruket!

Les mer om konsekvensene av klimaendringene hos NIBIO

Powered by Labrador CMS