Økt investeringslyst i driftsbygninger mellom 2014 og 2016. Foto: colourbox.com
Økt investeringslyst i driftsbygninger mellom 2014 og 2016. Foto: colourbox.com

Flere investerer i driftsbygninger

Antall gardsbruk som investerte i driftsbygninger steg fra 5400 i 2014 til 7000 i 2016.

Publisert

Det vil si at 17 prosent av alle jordbruksbedriftene i landet investerte i driftsbygninger i 2016. De samla investeringene i driftsbygninger i jord- og hagebruket økte fra 3,5 milliarder kroner i 2014 til fire milliarder kroner i 2016. Gjennomsnittlig investeringsbeløp var 577 000 kroner i 2016, mot 641 000 kroner i 2014, opplyser Statistisk sentralbyrå

Vedlikehold

Om lag 80 prosent av alle gardsbruka hadde utgifter til vedlikehold av driftsbygningene. De samla utgiftene utgjorde 1,8 milliarder kroner, noe som gir et snitt på 58 000 kroner per bruk som utførte vedlikehold.

Maskininvesteringer

I 2016 ble det investert for 2,83milliarder kroner i maskiner og redskap innen jord- og hagebruk. Omkring 13 100, eller 32 prosent, av jordbruksbedriftene investerte i nye eller brukte maskiner og redskap.

Maskinleie

Om lag 15 prosent av jordbruksbedriftene hadde kontrakter om leie av maskiner og redskap i 2016 og de betalte omkring 900 millioner kroner i leasingleie for ulike maskiner og redskap i 2016. gjennomsnittet lå på 114 000 kroner per bruk med leasingleie.

Se utfyllende statistikk fra Landbruksundersøkinga her

Powered by Labrador CMS