De høyeste driftsresultatene finner vi hos skogeeierne i Hedmark. Her ligger snittet på 110 000 kroner. Foto: colourbox.com
De høyeste driftsresultatene finner vi hos skogeeierne i Hedmark. Her ligger snittet på 110 000 kroner. Foto: colourbox.com

52 % drev med overskudd

Av landets 29 200 personlige skogeiere var det bare litt over halvparten som hadde et positivt driftsresultat i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert

De 15 200 personlige skogeierne med positivt driftsresultat i 2016 satt igjen med en gjennomsnittlig netto på 63 000 kroner. De samme skogeierne solgte i snitt tømmer for 118 000 kroner. Tar du med leieinntekter fra skogshytter og jakt, samt tilbakeførte midler fra skogfondet, utgjorde de samla driftsinntektene 163 000 kroner. Driftskostnadene var i snitt 100 000 kroner. Med andre ord ble det gjennomsnittlige driftsresultatet 63 000 kroner.

14 000 skogeiendommer med personlig eier hadde et negativt driftsresultat. Disse eiendommene hadde gjennomsnittlige inntekter fra salg av tømmer og ved på 44 000 kroner og andre inntekter på 18 000 kroner. Gjennomsnittlig underskudd på eiendommene med negativt driftsresultat var 30 500 kroner.

Les mer og se statistikk her

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS