Kvinnelige, svenske bønder uten ektefelle eller partner har størst sjanse for å falle i gruppa "fattige". Foto: colourbox.com
Kvinnelige, svenske bønder uten ektefelle eller partner har størst sjanse for å falle i gruppa "fattige". Foto: colourbox.com

Hver fjerde kvinnelige bonde er fattig

Sverige: Hver fjerde kvinne som driver garden aleine sliter økonomisk.

Publisert

Sjøl om det har blitt færre fattige bønder i Sverige, er det enslige, kvinnelige brukere som strever med å få endene til å møtes. Ikke for at de nødvendigvis tjener mindre enn andre kvinner, men inntekten blir lavere i og med at de ikke har noen partner som drar inn penger til husholdet. Dette viser en studie av svenske landbruksholdninger mellom 1997 og 2012, og som forskning.no refererer. I undersøkelsen blir du definert som «fattig» dersom du tjener mindre enn 60 prosent av middelinntekta i landet.

Også fattige mannlig bønder

Også enslige menn har knapphet på penger, viser undersøkelsen. De tjener dessuten mindre enn mannlige bønder som er gift. Det er imidlertid mannen i forholdet som tjener mest, uansett om han er brukeren eller ektefellen med et annet yrke, skriver forskning.no

Skog betaler seg best

Det er flest fattige blant svenske bønder som produserer kjøtt og færrest i kornproduksjon. Skogbruket er den næringa som tjener mest. Om lag femten prosent av gardbrukerne i Sverige henter hovedinntekta si fra skogen.

Inntektsutjevning blant bøndene

Det gledelige er at det blir stadig færre, fattige svenske bønder og at inntektsforskjellene blant bøndene minsker. Det paradoksale er at utviklinga i resten av det svenske samfunnet er motsatt. Her er det nå flere fattige husholdninger enn før.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS