I 2018 krøp antall jordbruksbedrifter i Norge under 40 0000. Gjennomsnittsbruket har et areal på 248 dekar. Foto: colourbox.com

Så er vi under 40 000 bruk

I 2017 var det 40 338 bruk i Norge. Nå viser tallene for 2018 at vi er nede i 39 678, en nedgang på 1,6 prosent.

Publisert

Av de 39 678 brukene er 37 654 enkeltpersonforetak, mens 2024 er andre selskapsformer.

Ser vi på hele tiårsperioden fra 2008 til 2018 er antall jordbruksbedrifter sunket med 18,7 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det samla jordbruksarealet i drift ligger stabilt rundt 9 862 802 dekar. Fulldyrka jord utgjør 8 062 827 dekar.

Gjennomsnittlig jordbruksareal per bruk er 248,6 dekar.

Når det gjelder husdyrbruk, er det 12 600 som har ku, 14 451 med sau (over ett år), 291 har svin og det er 2198 som driver med høner.

10 506 bruk dyrker korn og oljevekster til modning. 1578 bruk har potet og 30 966 har eng til slått og beite.

Se detaljert og fylkesvis statistikk her

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS