Det blir stadig færre potetbønder i Norge. Foto: H. Bjerke
Det blir stadig færre potetbønder i Norge. Foto: H. Bjerke

Er potetbonden utrydningstruet?

På ti år er antall potetbønder i Norge halvert.

Publisert

Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

I fjor var det registrert 1701 jordbruksbedrifter som dyrket potet. Det er en nedgang på 9,4 prosent fra 2016. Ser vi på tallene for siste tiår, altså perioden 2007-2017, har 53,7 prosent, eller mer enn halvparten, blitt borte.

Hvert tredje storfebruk borte

Mens det har vært nedgang i alle driftsformer denne tiårsperioden, er det ingen andre som har hatt så stor prosentvis avskalling som vi ser blant potetbøndene. Blant jordbruksbedrifter som driver med ku har nedgangen siste tiår vært på 32,5 prosent, og 1,3 prosent siste året.

Nå er det selvsagt flere jordbruksbedrifter som driver med ku enn potet, omlag seks ganger så mange i følge SSB, dermed blir nedgangen i antall bruk større her enn på potet.

Stabilt for høns

I fjor var svin og sau de eneste driftsformene som ikke viste nedgang, men hvor vi ser en svak økning (henholdsvi 0,6 og 1,3 prosent). Bare jordbruksbedrifter som driver med høns har lagt relativt stabilt i tiårsperioden, med rundt 2050-2100 registrerte foretak.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS