Ammeku-produksjonen øker på alle fronter, både i antall individer og i antall bruk.
Ammeku-produksjonen øker på alle fronter, både i antall individer og i antall bruk.

Flere kyr under pandemien

Folk drikker mer mjølk og spiser mer kjøtt under pandemien. Derfor økte antall mjølke- og ammekyr fra 2020 til 2021.

Publisert

Antall mjølkekyr økte med 2,6 prosent til 213 200 fra i fjor til i år og antall ammekyr gikk opp med 6 600 individer og er nå oppe i 104 800, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Totalt økte antall storfe med 7 200 til 883 900 fra 2020 til 2021.

Flere ammekufjøs

Tallene fra SSB baserer seg på søknadene om produksjonstilskudd for husdyr per 1. mars i år. 26 100 produsenter søkte om produksjonstilskudd. Det er om lag 100 færre enn året før.

Foreløpige tall viser at det er en nedgang i antall søkere om produksjonstilskudd for alle husdyrslaga utenom ammekyr. Det er rundt 5 900 bruk med ammekyr, noe som er 200 flere enn året før. 6 900 bruk hadde mjølkekyr, 300 færre enn ett år tidligere.

Færre avlssvin

Tallet på avlsvin gikk ned med tre prosent til 75 200 fra 2020 til 2021. Det er nå litt over 900 bruk med avlssvin i 2021, knapt tre prosent færre enn året før.

Småfe stabilt

Tallet på mjølkegeit er noenlunde stabilt og lå i 2021 på 36 000. Når det gjelder sau over ett år så var det per 1. mars i år 948 200, noe som er 700 flere enn året før. Totalt hadde 13 500 bruk voksne sauer i 2021. Det er omtrent samme tallet om i fjor.

Powered by Labrador CMS