Kan få EU-krav om utslipp.

Jordbruket kan måtte kutte 40 prosent av utslippene, regjeringen vil kutte enda mer.

Publisert

Tirsdag sendte regjeringen et forslag til EU om samarbeid for å minske klimagassutslippene. Godtar EU avtalen vil Norge bli innlemmet i EUs klimaregelverk fra 2021.

Målet blir blant annet da å kutte den katoegorien som omfavner utslipp fra transport,oppvarming av bygg, jordbruk og avfall med 40 prosent (av 2005-nivå) innen 2030.

En annen kategori inneholder retningslinjer for skog- og arealbruk, og hvordan opptak og utslipp av klimagasser fra skog- og areal skal beregnes. Det siste betyr at utslipp fra for eksempel avskoging ikke skal overstige skogens opptak av klimagasser.

– En avtale med EU sikrer en historisk forsterkning av norsk klimapolitikk. 1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel viser at det haster for å beholde verden slik den er i dag. Regjeringen mener at EU bør øke sitt 2030-mål fra 40 prosent utslippskutt til 55 prosent. Norge vil uansett melde inn økt klimaambisjon til FN i 2020, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Fra før av er Norge med på Parisavtalen. Den sier også 40 prosent kutt av klimagassutslippet før 2030, men det var da sammenlignet utslippsnivået i 1990. Den nye avtalen vil ta utgangspunkt i utslippsnivået for 2005, altså vil den nye avtalen gå enda hardere til verks.

Powered by Labrador CMS