Ikke siden 2007 er det hogd mer tømmer i ett kvartal enn i første kvartal i år.
Ikke siden 2007 er det hogd mer tømmer i ett kvartal enn i første kvartal i år.

Hogsten og prisene til himmels

I første kvartal i år leverte skogeierne 3,2 millioner kubikkmeter industrivirke.

Publisert

Rekordhosten forklares med de gode prisene på sagtømmer. Ikke siden kvartalsvis statistikk ble innført i 2007 har det vært levert mer tømmer i løpet av et kvartal. Heller ikke gjennomsnittlig tømmerpris har vært høyere i ett kvartal målt i nominell kroneverdi, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Sagtømmeret drar opp prisen

I gjennomsnitt fikk skogeierne 493 kroner per kubikkmeter tømmer i første kvartal. Det er 22 prosent mer enn i første kvartal i fjor.

Det er de høye prisene på sagtømmer som står for det meste av prisøkningen. I snitt fikk skogeierne 635 kroner for sagtømmer av gran og 614 kroner for sagtømmer av furu.

Prisen på massevirke for gran økte med et par kroner i forhold til i fjor. For bjørk har massevirkeprisen økt noe mer. For massevirke av furu er prisnivået det samme som i fjor.

Tredjedel til eksport

Fortsatt eksporteres det mye tømmer. I første kvartal var eksporten på litt over én million kubikkmeter. Litt over halvparten av eksporten var sagtømmer av gran og furu. Resten massevirke av gran, furu og bjørk.

Powered by Labrador CMS