Mulig påbud om setebelte - også på jordet

Arbeidstilsynet fremmer forslag om påbud av setebelte i traktor. Både på vei og på jordet.

Publisert

Arbeidstilsynet er bekymret over mangelen av bruk av setebelte i traktor. Det har nå gått noen år siden det ble påbudt å ha setebelte i traktorer som brukes i virksomhet, men likevel skjer det fortsatt mange ulykker hvor setebelte kunne minsket skadeomfanget dramatisk.

Dette vil Arbeidstilsynet nå ha slutt på og fremmer derfor et forslag om påbud av setebelte i traktor, med høringsfrist 15. september i år. Forslaget går ikke bare på kjøring etter offentlig vei, men også på privat vei og under arbeid. Det vil altså si på både på vei og på jordet. For å gjøre det enda mer tydelig står det i skrivet fra Arbeidstilsynet at "belte skal brukes når arbeidsutstyret brukes i virksomheten". Altså uansett omgivelser.

Men ingen regel uten unntak. Arbeidstilsynet vil foreslå unntak fra påbud i situasjoner hvor bruk av belte gjør skaderisikoen større, som kjøring på islagt vann, eller hvor arbeidet krever at sjåfør hopper ut og inn av traktor ofte og det ikke er fare for velt. Disse unntakene vil Arbeidstilsynet presisere på et senere tidspunkt.

Traktorer utenfor næring, såkalte tuntraktorer, har vært unntatt påbudet om at det skal finnes setebelte i traktor. I Arbeidstilsynets nye forslag vil også disse innlemmes i påbudet, både om krav til belte og bruk av belte.

Powered by Labrador CMS