Hjortejakta har tatt innersvingen på elg-jakta i Norge. Tronskiftet skjedde for ti år siden. Illustrasjon: colourbox.com
Hjortejakta har tatt innersvingen på elg-jakta i Norge. Tronskiftet skjedde for ti år siden. Illustrasjon: colourbox.com

Hjort: 43 800, Elg: 30 600

Tendensen er den samme som de siste årene; det felles flere hjort enn elg i Norge.

Publisert

Tallene for jaktåret 2018/2019 er klare fra Statistisk sentralbyrå og viser at det ble felt 43 800 hjort og 30 600 elg. Det betyr at utbyttet av hjortejakta økte med tre prosent fra foregående jaktår, mens elgjakta hadde en nedgang på tre prosent.

Ser vi på fellingskvotene, 62 700 for hjort og 39 800 for elg, endte fellingsprosentene på 70 prosent for hjort og 77 for elg.

Sogn og Fjordane topper

Vestlandet er fortsatt kjerneområdet for hjort. Også denne gangen ble det felt flest hjort i Sogn og Fjordane; i alt 12 300 dyr av en kvote på 18 400. Det var 1800 flere enn foregående år og en fellingsprosent på 67. I de to andre hjortefylkene; Møre og Romsdal og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 12 300 og 8 700 dyr.

Det kan også nevnes at jaktåret 2018/19 var det første med hjortejakt i Østfold. 11 av 18 tillatte dyr ble felt.

Trøndelag på elg-tronen fortsatt

Under fjorårets elgjakt ble det av en kvote på 9 700 elg, felt nesten 8 200 dyr i Trøndelag. Dette gir en fellingsprosent på 85. Hedmark, det andre store elgjaktfylket, hadde en fellingskvote på 6 300 og nesten 5 000 ble felt. Dette gir en fellingsprosent på 80.

Flest hjort felt i Kvinnherad

Kvinnherad kommune i Hardanger topper fellingsstatistikken for hjort i 2018/19. I alt ble det felt 1 197 hjort i kommunen under jakta. Ørsta og Aure i Møre og Romsdal, og Stryn i Sogn og Fjordane følger like bak, skriver Statistisk sentralbyrå.

Steinkjer største elgjaktkommune

Som så mange ganger før var Steinkjer den suverent største kommunen målt i antall felte elg i jaktåret 2018/19. I alt ble det skutt 900 elg i kommunen, som er over 300 flere enn det som ble felt i hedmarkskommunen Trysil, som var nummer to på lista.

Se hjortestatistikk for din kommune her

Se elgstatistikk for din kommune her

Powered by Labrador CMS