Antall sertifiserte økologiske driftsenheter har nå krøpet godt under 2000.
Antall sertifiserte økologiske driftsenheter har nå krøpet godt under 2000.

Øko-produksjonen ned

Produksjonen av de fleste økologiske jordbruksvarer sank i 2019. Øko-produktene utgjør nå to prosent av matvareomsetninga.

Publisert

De eneste som kunne vise til økt omsetning av økologiske matvarer i fjor var storhusholdninger og bakerier. Her var veksten ni prosent. Dette framkommer i en rapport som Landbruksdirektoratet har offentliggjort.

Mens de økologiske produktene utgjør to prosent av den totale matvareomsetninga i Norge, har danskene klart å bikke 10 prosent. Svenskene vaker like under 10-tallet

Økologisk kjøtt

Produksjonen av økologisk kjøtt har gått ned de to siste årene etter rekordåret 2017. Mye av nedgangen skyldes reduksjonen i bestanden av drøvtyggere etter tørkeåret 2018. Mengden av økologisk produsert kjøtt som ble videresolgt som økologisk gikk ned fra 61 prosent i 2018 til 49 prosent i 2019.

Økologisk mjølk

Mengden av omsatt økologisk mjølk har holdt seg noenlunde stabil siden 2016, sjøl om produksjonen har gått ned, viser tallene fra Landbruksdirektoratet. I 2019 ble om lag 58 prosent av den innveide økologisk mjølkmengden solgt videre som økologisk. Rørosmeieriet har økt produksjonen og sto for omkring halvparten av all omsatt økologisk mjølk i 2019.

Økologisk korn

Etter tørkeåret 2018 tok produksjonen av økologisk korn seg opp i 2019, men mengden er likevel lavere enn i de to årene før tørka. Den samla produksjonen av både mat- og fôrkorn er for liten til å dekke behovet. Derfor er importandelen høy.

Økologisk frukt og grønt

Landbruksdirektoratet har ikke produksjonstall for poteter, grønnsaker og frukt, men registrerer omsetninga fra grossist, som gir et bilde av produksjonen. Omsetninga av norsk økologisk frukt, grønnsaker og poteter fra grossist gikk ned med tre prosent sammenliknet med 2018.

Gulrot er fortsatt kongen blant de økologiske grønnsakene hva mengde angår, men opplevde også en liten nedgang i 2019. Øko-gulrøtter utgjorde 4,5 prosent av den totale gulrotomsetninga i 2019.

Økologiske egg

Produksjonen av økologisk egg er et lyspunkt og økte med 4,9 prosent i 2019 og utgjør nå 7,5 prosent av den totale eggproduksjonen. Hele 90 prosent av de økologiske eggene ble videresolgt som økologiske.

Økologiske tilskudd

Det ble utbetalt 115,9 millioner kroner i tilskudd til økologisk primærproduksjon i 2019. Dette var en økning på rundt sju mill. kroner fra året før.

Økologiske areal

4,2 prosent av jordbruksarealet i Norge var økologisk i 2019. Arealet økte fram til 2012, men har siden gått ned årlig. I 2019 lå den på samme andel som året før. Til sammenlikning er det økologiske arealet på nesten 20 prosent i Sverige, skriver rapporten.

Powered by Labrador CMS