79 prosent av etterslåtten ble lagt i rundballer i 2015.

Nesten 80 % av graset i rundballer

I fjor havna 77 prosent av graset i førsteslåtten i rundballer og hele 79 prosent av etterslåtten.

Publisert

I 2015 var engavlingene 2,96 millioner tonn omregna i tørt høy. Det var 4,9 høyere enn i 2014. Gjennomsnittavlinga per dekar var 694 kilo mot 648 i året før, melder Statistisk sentralbyrå.

Rundballene ruller videre

Ved første slåtten i 2015 ble det høsta 4,3 millioner dekar eng, og ved etterslått 3,4 millioner dekar. I tillegg ble vel 0,7 millioner dekar eng bare beita. Ved førsteslåtten ble 19 prosent av graset lagt i silo, mens 77 prosent ble høsta som rundballer. Ved etterslåtten ble 18 prosent lagt i silo, mens rundballedelen økte til 79 prosent. Graset fra fire prosent av engarealet ved førsteslåtten ble tørka som høy, mens høy bare utgjorde to prosent av etterslåtten.

Raigras regjerer

Det ble dyrka andre grovfôrvekster enn eng på 99 700 dekar i 2015. Raigras og grønnfôrblandinger med korn utgjorde kvar for seg 47 og 50 prosent av arealet av andre fôrvekster. Samla avling av andre grovfôrvekster var 183 500 tonn, der raigras utgjorde 62 og kornvekstar 34 prosent av avlinga.

Hedmark fortsatt potetfylket

I 2015 ble det høsta 307 700 tonn poteter, som er 50 000 tonn eller 14 prosent mindre enn året før. Potetarealet utgjorde 118 200 dekar i 2015, og gjennomsnittlig potetavling per dekar var 2 600 kilo. Hedmark sto for 44 prosent av potetproduksjonen i 2015, mens Vestfold og Nord-Trøndelag sto for respektive 13 og ni prosent av produksjonen på landsbasis.

Powered by Labrador CMS