Godt potetår i fjor

- Det har vært et godt potetår for Norge, ville gammelkongen Olav sagt i nyttårstalen sin om fjorårets avling.

Publisert

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at poetavlinga i 2016 kom opp i 363 200 tonn, noe som er 19 prosent mer enn året før. Gjennomsnittlig avling per dekar lå på 3000 kilo mot 2600 kilo i 2015.

Mindre grasavlinger

Engavlinga gikk derimot ned med 5,6 prosent sammenlikna med 2015 og endte på 2,87 millioner tonn omregna i tørt høy. Gjennomsnittsavlinga per dekar var 681 kilo mot 708 kilo i 2015.

Ved førsteslåtten ble det høsta 4,2 millioner dekar eng og ved etterslåtten 3,3 millioner dekar. 0,7 millioner dekar ble bare beita.

Rundballene ruler fortsatt

79 prosent av førsteslåtten ble høsta i rundballer og 18 prosent lagt i silo. Ved etterslåtten hadde rundballeprosenten gått opp i 82 prosent, mens 17 prosent ble lagt i silo. Tre prosent av førsteslåtten var høy og bare én prosent av etterslåtten.

Raigras og grønnfôrblandinger

Andre vekster enn eng ble dyrka på 90 400 dekar i 2016. Av dette var 44 prosent raigras og grønnfôrblandinger med korn sto for 53 prosent. Samla avling for disse to var 192 200 tonn, der raigras utgjorde 56 og kornvekster 39 prosent av avlinga.

Se kornavlingene her

Se hagebruksavlingene her

Powered by Labrador CMS