Bør vi ta tredjeslåtten?

Klimaendringene har gitt lenger vekstsesong. Men er det tilrådelig å ta tredjeslåtten eller bør graset heller få bu seg på vinteren?

Publisert

Forsker Marit Jørgensen ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) leder et prosjekt der de undersøker effekten av å slå to eller tre ganger til ulike tidspunkt.

Foreløpig konklusjon tyder på at de som normalt høster to ganger ikke har så mye å vinne på en tredje slått. Slått seint i september ser nemlig ut til å gi mindre avling året etter, noe som kan tyde på dårlig innvintring og herding for graset.

Det ga det ingen negative effekter året etter om etterveksten fikk stå, sier forskeren ved Holt i Tromsø, som presiserer at dette er foreløpige resultater.

Skal jeg ta tredjeslåtten…

Tidligere vår og varmere høst har gitt lenger vekstsesong over store deler av landet. Tidlig vekststart om våren gir ofte tidligere førsteslått enn det som har vært vanlig.

- En lang og til dels varm høst kan gi hodebry om du skal høste etterveksten, enten det er andre eller tredje slått, sier Marit Jørgensen.

… og når bør jeg så gjøre det?

Det er mange områder hvor det nå har blitt vanlig å ta tre slåtter. Samtidig er det vanskelig å vite når det er tilrådelig å høste siste gang. Tidligere har en tilrådd at graset ikke bør høstes fra midten av september og utover, siden dette er midt i perioden graset forbereder seg og herdes mot vinteren.

- Men når høsten er varm, og graset fortsetter å vokse utover høsten, kan en stille spørsmål om en bør høste graset senere enn det som til nå har vært tilrådd. Men som de foreløpige resultatene tyder på, bør graset ikke høstes seinere enn midten av september, sier Nibio-forskeren.

To til tre uker lenger veksttid

Det er ingen tvil om at klimaendringene fører til lengre vekstsesong. I store deler av landet har sesongen blitt utvida med en til to uker, mens den i deler av Østlandet og på Møre er tre uker lengre enn i normalperioden fra 1961 til 1990, viser tidligere forskning.

Pusse enga før vinteren?

- En lengre vekstsesong gir økt potensiale for fôrproduksjon, med henholdsvis to slåtter eller mer. Likevel kan etterveksten bli så stor at det er spørsmål om en bør beite eller pusse av enga seinere på høsten, sier Jørgensen. Gardbrukere rapporterer at de er usikre på når det er riktig å høste denne etterveksten, og det er disse svarene vi ønsker å gi gjennom dette prosjektet, sier forsker Marit Jørgensen.

(Kilde: Nibio)

Powered by Labrador CMS