Over 70 prosent av husdyrmøkka havner på etablert eng til slått og beite. Foto: Colourbox
Over 70 prosent av husdyrmøkka havner på etablert eng til slått og beite. Foto: Colourbox

Husdyrmøkk på 42 prosent av arealet

I 2018 ble det spredd husdyrgjødsel på 42 prosent av jordbruksarealet i drift. Det tilsvarer 37 300 tonn nitrogen.

Publisert

71 prosent av nitrogenet fra all spredd husdyrgjødsel i 2018 havnet på eng til slått og beite, 21 prosent ble brukt på åpen åker og de resterende åtte prosentene på innmarksbeite, viser en undersøkelse Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2018 om bruk av handels- og husdyrgjødsel. Det vil si at av de totalt 37 300 tonnene med nitrogen, fant 26 500 tonn veien til etablert eng til slått og beite.

Når det gjelder åpen åker, ble 30 prosent av arealet tilført husdyrgjødsel. På de resterende 70 prosentene ble det i all hovedsak brukt handelsgjødsel.

Tallene viser videre at 93 prosent av husdyrgjødsla brukt i åpen åker ble molda ned kort tid etter spredning.

Av all lagra husdyrmøkk, utgjorde gjødsla fra storfe 69 prosent.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS