Samson og Pichon blir nå å finne hos fire frittstående forhandlere, i stedet for hos Norwegian Agro Machinery
Samson og Pichon blir nå å finne hos fire frittstående forhandlere, i stedet for hos Norwegian Agro Machinery

Endret forhandlernettverk for Samson og Pichon

Samson og Pichon er ute av Norwegian Agro-porteføljen.

Publisert

Gjødselredskapene fra danske Samson og franske Pichon har vært å finne hos Norwegian Agro Machinery og dets søsterselskap i Sverige og morselskap i Danmark siden november 2017. Nå er samarbeidet over.

Fire nye

I stedet vil gjødselvognene bli å finne hos fire frittstående maskinforhandlere spredd rundt i Norge. Nord på Østlandet vil Fron Traktor Service AS stå for salg og service med sine tre avdelinger i Innlandet. Noe lenger sør, i tidligere Vestfold, vil Røsholt Maskin gjøre det samme. Solberg Mekaniske Verksted holder fortet i vest fra sitt sete i Lonevåg, mens Ritro AS vil dekke Møre og nordover.

Den nye avtalen trådde i kraft første september. Den oppmerksomme leser har kanskje merket seg at samtlige av de fire nye Samson-forhandlerne også er tilknyttet HCP-systemet, men det er ren tilfeldighet.

Udramatisk skilsmisse

Samarbeidet med Samson holdt altså i snaue fem år for Norwegian Agro Machinery og deres konsernkollegaer. Salgssjef i Norden for Samson Agro Group, Torben Larsen, sier ikke noe om hvorfor samarbeidet ble avsluttet, men at det ikke medførte noe dramatikk.

–Vi har hatt et godt og tett samarbeid som opphører udramatisk og i full overenstemmelse mellom de to partene, sier salgssjefen.

– Som kjent har vårt søsterselskap Swedish Agro også forhandlet Samson, men etter at Samson selv overtok salget i Sverige i sommer, var det naturlig også for oss i Norge å revurdere samarbeidet. Gjødselutstyr er et veldig spesialisert område med lite volum, og etter en helhetsvurdering kom vi fram til at vi skulle avslutte samarbeidet med Samson, som for øvrig har vært tett og godt. Norwegian Agro har tidligere importert og forhandlet gjødselutstyr fra Conor, noe vår forhandler Velde Maskin har videreført, og som vårt forhandlernett nå har fortsatt å tilby via dem. Vi mener at vi på denne måten har funnet en god, framtidsrettet og konkurransedyktig løsning både for våre kunder og for våre forhandlere, uttaler salgssjef Torstein Simengård i Norwegian Agro.

Powered by Labrador CMS