DA-meter
DA-meter

Måler modenhet

Et DA-meter regner ut fruktens modningsindeks ut fra klorofyllmengde og sukkerinnhold.

Publisert

Et av de viktigste momentene i plommedyrking er å avgjøre når plommene er modne for høsting. Nå tester forskerne i NIBIO, Ullensvang, ut DA-metret for å se om det gjør arbeidet lettere.

Måler frukten mens den henger på treet

Måleinstrumentet er enkelt og brukervennlig og skader ikke frukten som testes. Dermed kan man måle de samme fruktene gjentatte ganger mens de fremdeles henger på trærne.

- Dette gir sikrere målinger av endringene fram mot høsting enn om du plukker for eksempel 30 plommer som tas med inn på laboratoriet for måling, sier Evind Vangdal, forsker i NIBIO.

Hver plommesort – sitt modningsforløp

Plommesortene er ulike på mange måter, ikke bare i farge. Dette kommer tydelig fram i sammenlikning av modningsgrad fram mot høsting. Oppgaven blir å finne gjeldende modningsindeks for de ulike plommesortene.

Her måler DA-metret modningsindeksen for et eple. Foto: NIBIO

I forsøket er det målt 10 til 30 frukter. Alle data samles i måleinstrumentet og til slutt regner instrumentet raskt ut gjennomsnittlig modningsindeks for plommehagen.

Teknologien kan altså gi en bedre oversikt over plommehagen som helhet og når du nærmer deg den best mulige tida for høsting. Modningsindeksen er høy når fruktene er umodne, og går så nedover etter hvert som plommene modnes. Kurven flater ut dersom plommene får henge til de er overmodne.

Bedre og jevnere kvalitet

Hensikten med prosjektet er å øke den årlige omsetningen ved å begrense svinnet og sikre frukter med bedre kvalitet.

- Det er viktig å treffe riktig høstetidspunkt. Plommene kan gå fra moden til overmoden i løpet av få dager. Så da vil et slik DA-meter gjøre det lettere å oppnå jevnere kvalitet, sier Sigbjørn Larsen Brusletto fra Ullensvang fruktlager. Ullensvang fruktlager er ett av flere som er involvert i den praktiske testingen av måleinstrumentet.

I Europa er slike former for teknologiske målinger vanlig. Det er etter hvert større behov også her til lands for å unngå svinn. Det gjør plommedyrkingen mer vitenskapelig.

Powered by Labrador CMS