Grisebok for øko-svin
Grisebok for øko-svin

Håndbok for øko-svineprodusenter

Nå kan du skaffe deg ei håndbok for hvordan du kan forbedre dyrehelsa hos økologiske purker, smågris og slaktesvin.

Publisert

Boka er et resultat av det felles europeiske forskningsprosjektet ProPig. Håndboka bygger på praktiske erfaringer fra 74 svineprodusenter i Danmark, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Tsjekkia, Sveits og Østerrike. Målet med boka er å hjelpe produsenter og konsulenter til å forbedre dyrevelferden i økologisk svineproduksjon, skriver Århus Universitet, som har bidratt til boka.

Ved hjelp av lettfattelige sjekklister kan du finne årsakene til sykdommer og atferdsforstyrrelser og få forslag til hvordan du kan løse problemene. Av lidelser som er behandla i boka nevner vi: diaré, smågrisdødelighet og bein- og klauvproblemer.

Håndboka er laminert og tåler å tas med i fjøset. Boka foreligger foreløpig på engelsk, tysk, fransk og tsjekkisk.

Boka på 92 sider kan anskaffes for rundt en hundrings her, men kan også lastes ned gratis samme sted

"
Powered by Labrador CMS