Kvige på fjellet
Kvige på fjellet

Farvel til de gamle øremerkene

Nå redes grunnen for elektronisk merking av storfe som identifikasjonsmetode i Norge. Det betyr at storfeet i første omgang kan vinke farvel til dagens øremerker.

Publisert

Slik ser det elektroniske øremerket ut. I framtida kan en kanskje tenke seg andfre former for elektronisk merking?

18. juli 2019 endres kravene til registrering og rapportering av storfe. Det innebærer at dyreeiere som merker storfeet sitt elektronisk, skal rapportere hvilken type merke de har brukt til Mattilsynet.

Frivillig ordning

- Dette er en frivillig ordning, så nå kan de som har storfe velge om de vil ta i bruk elektroniske øremerker. Det som er viktig er at alle husker rapportering til Husdyrregisteret, slik at dyrene fremdeles er sporbare, understreker seniorrådgiver i Mattilsynet, Solfrid Åmdal.

Den vanskelige overgangsfasen

Bakgrunnen for endringene er at det skal legges til rette for elektronisk merking som offisiell identifikasjonsmetode for storfe. I denne overgangen vil det være tilfeller der dyr må merkes på nytt. De nye merkene inneholder en annen identifikasjonskode enn det dyrene fikk ved fødselen og det er derfor dette skal registreres og rapporteres inn til Mattilsynet.

Et komplett Husdyrregister

Endringene skal sikre at landets storfedatabase, Husdyrregisteret, inneholder alle nødvendige opplysninger om hvert enkelt storfe her til lands. Det er nettopp Mattilsynet som drifter denne databasen som skal gjøre det mulig å spore hvert enkelt storfe-individ.

Inn i EØS-avtalen?

For en stund siden endret EU kravene til hvilke opplysninger nasjonale storfedatabaser skal inneholde. Bakgrunnen er at EU er i ferd med å legge til rette for bruk av elektronisk identifikasjon som offisiell identifikasjonsmetode for storfe.

Det er den samme prosessen Norge nå legger opp til. Dermed er det også aktuelt å ta EUs endrede krav til innhold i nasjonale storfedatabaser inn i EØS-avtalen.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS