0311_bedregardsdrift

Spedalske traktorer?

Av totalt 4031 nyregistrerte traktorer i 2010, var 818 bruktimporterte. Det tilsvarer 21 prosent av totalmarkedet. Halvparten av disse var bare ett eller to år gamle. Dette er traktorer som i praksis er alternativ til nykjøp.

Publisert

Hovedårsaken til at norske kunder velger bruktimport er naturlig nok pris. Lavt traktorsalg over flere år har skapt underskudd av ”pent brukt” i Norge. Generelt har importørene en svært negativ holdning til brukt import. Slikt vil vi ikke beskjeftige oss med, lyder omkvedet.

Om importørene gir bort 10-20 prosent av traktorsalget, så lever de godt med det. Verre er det for forhandlerne, som stadig vekk taper handlerfordi kunden heller velger bruktimport. Og da først og fremst fra Storbritannia. Her selges det fem ganger så mange traktorer som i Norge. Lavere priser fra fabrikk, gunstige avskrivningsregler, sesongbasert leasing og sterk kronekurs gjør traktorer med gule og svarte skilt populære. Ikke bare i Norge, men i flere andre europeiske land. Flere merkeforhandlere Bedre Gardsdrift har vært i kontakt med, sier de ønsker å ta opp konkurransen med “piratimportørene”, men de får nei av sin egen importør. I kampen for å overleve vender noen det døve øret til og tilbyr kundene det de måtte ønske. Enkelte har sågar importert helt nye traktorer av eget merke fra utlandet!

Bilimportørene sloss i mange år mot bruktimporten, men måtte til slutt innse at slaget var tapt. I dag tilbyr flere av de store importørene, som Bertel O. Steen, Volvo og Ford, brukte biler fra utlandet. Disse står side om side med de nye. Riktignok er bilsalget betydelig høyere, men bilbransjen tok bruktimporten på alvor og utnytter mulighetene dette gir.

Vi skjønner godt at importørene helst vil selge nytt. Men når ny traktor er et alternativ for stadig færre, og utvalget av nyere brukt er lite, skjønner vi godt at bonden velger bruktimport.

I stedet for bare å se problemer, bør traktorimportørene følge bilbransjens eksempel. Vi våger å hevde at det bare er et spørsmål om tid før traktorimportørene må ta frustrerte forhandlere og lavtlønte bønder på alvor og åpne opp for en organisert og merkebasert bruktimport.

If you can’t beat them, join them!

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift 3/2011

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

Last ned bladet eller enkeltsider elektronisk her

"
Powered by Labrador CMS