0315-gardsdrift

Renere, men enklere traktorer?

Fra Bedre gardsdrift 3/2015: «De siste årene har traktor- og motorprodusentene brukt enorme summer på å tilpasse motorene til nye og strengere utslippskrav.»

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst

Året 2014 ble dårlig for dem som lever av å selge nye traktorer. Noen mener regjeringen har skylda for det dårlige nysalget i fjor, men en annen viktig faktor er at nye traktorer er i ferd med å bli veldig dyre.

De siste årene har traktor- og motorprodusentene brukt enorme summer på å tilpasse motorene til nye og strengere utslippskrav. I praksis har produsentene måttet introdusere nye motorer mellom hvert tredje og femte år, noe som koster flesk. Den største kostnaden kommer med Tier4/Stage4, som implementeres nå. Teknologien som kreves her gir fort en merkostnad på mellom 40 og 100 000 kroner, avhengig av løsning og motorstørrelse. Ser vi bort fra renere eksos, har du som bonde ingen nytte av dette, tvert i mot.

I tillegg til høyere produksjonskostnader lider også norske bønder av at Norge er et høykostland. Prisingen av traktorer og maskiner fra fabrikk er delvis markedsrelatert. Fordi norske bønder angivelig har bedre økonomi enn sine yrkesbrødre i mange andre land, vil noen produsenter prøve å ta ut en høyere pris i Norge. I tillegg har importørene justert opp prisene som følge av endringer i valutakursen. I sum er derfor enkelte modeller blitt opptil 15 prosent dyrere på få måneder.

Registreringsstatistikken avslører at norske traktorkunder veldig ofte velger toppmodeller. I andre land, som for eksempel Tyskland og Storbritannia, er kundene generelt mer nøkterne og behovsorienterte ved valg av motor og utstyr. Det er flere årsaker til dette, men den viktigste er kanskje at i Norge kjøper og bruker i større grad samme person enn i mange andre land, hvor bruken av leide sjåfører er mye større.

Det er grunn til å tro at prisøkningene vil føre til økt salg av enklere traktorer, og at kundene blir mer kritiske og bevisste i sine valg av utstyr. Reduserte bruktlagre kan gi økt interesse for bruktimport, men her er valutakursen en stor usikkerhetsfaktor. Vi tar det også for gitt at salgs- og distribusjonsleddet snur det som finnes av steiner for å se om de kan gjøre ting smartere og billigere. Norske traktorførere fortjener moderne og komfortable arbeidsplasser, men det finnes grenser for hvor mye de kan betale.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS