1011_bedregardsdrift

Når den unge vin blomstrer

Elisabeth Holand (31) fra Vestvågøy i Nordland ble i november kåret til Årets unge bonde 2011, en utmerkelse Norges bygdeungdomslag, Nationen og McDonald´s står bak. Elisabeth er potet- og mjølkeprodusent, har mange tillitsverv i landbrukets organisasjoner og ble etter høstens valg varaordfører i kommunen. Som om det ikke skulle være nok: Hun er alenemor til fire barn fra sju år og nedover. Det er ikke bare kongehuset som er innhentet av den nye tid!

Publisert

Prisvinneren viser for hele verden at det er fullt mulig for kvinner å drive gard. Elisabeth brukte da også deler av sin takketale til å rose foreldrene som hele tida hadde oppmuntret og innprentet henne med et positivt syn på næringa. Tunge løft kan ikke lenger brukes som argument mot kvinnelig overtakelse. To av de fem kandidatene som nådde sluttfinalen i årets konkurranse var kvinner. Vi tror denne kjønnsmessige fordelinga er representativ for hvem som overtar hjemgardene her til lands framover.

Betingelsene for å være med i konkurransen om å bli Årets unge bonde er at du er matprodusent og under 35 år. Årets jury fikk tilsendt forslag på 220 verdige kandidater. Det viser at det er flust med flinke, unge bønder i Norge. De som overlater tømmene til arvtakerne mens de sjøl fortsatt har noen år igjen av yrkeslivet, skal ha ros. Å gi seg mens du er på topp og kanskje i din mest yrkesaktive alder, krever både mot og styrke. Det er ikke bare, bare å omskolere seg når du er 45 + og å finne et nytt arbeid. Dette er et aspekt som er lite påaktet av storsamfunnet og som krever respekt.

De unge bøndene som overtar har også sine utfordringer. For mange skjer overtakelsen samtidig som de er midt i en småbarnsperiode. Det fordrer oppegående ordninger for permisjon og avløsing. Pappapermen i landbruket er lite fleksibel og må tas ut første året, mens andre kan fordele den over tre år. For dem som driver med dyr er det uheldig å være så lenge borte fra fjøset, understrekte én av de andre finalistene, Einar Kverneggen, overfor juryformann og landbruksminister Lars Peder Brekk.

Sjøl om opphavet i størst mulig grad forsøker å modernisere bruket og rede grunnen for de unge som best de kan, er det ikke til å stikke under en stol at det er dyrt å etablere seg som bonde. For det første må du oppta lån for å overta garden. Dernest vil du gjerne følge med den teknologiske utviklinga, så et par nyinvesteringer er ikke til å unngå – uansett hvor framtidsorientert forrige generasjon har vært. Kanskje en lengre periode med rente- og avdr sfrie lån kunne bidra til en lettere oppstart? De unge finalistene foreslo også overfor ministeren å etablere ei oppstartspakke hvor ulike fondsordninger inngår. Forslaget bifalles.

Riktig god jul!

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift 10/2011

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

Last ned bladet eller enkeltsider elektronisk her

"
Powered by Labrador CMS