0215-gardsdrift

Monopol i fjøset

Fra Bedre gardsdrift 2/2015: «Fordi Fjøssystemer ikke er landsdekkende, vil Felleskjøpet i praksis få monopol som totalleverandør mange steder. Vi har ingenting galt å si om noen av disse, men en slik konkurransesituasjon i et marked hvor det omsettes for svært store beløp er uheldig.»

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst.

Det norske markedet for totalleveranser på innendørsmekanisering har vært preget av oligopol, det vil si en tilstand hvor en overveiende del av tilbudet kommer fra noen få store bedrifter. Nå som A-K maskiner i praksis kutter ut sin satsing på i-mek, er vi ferd med få duopol, hvor du kun kan velge mellom Felleskjøpet og Fjøssystemer. Men fordi Fjøssystemer ikke er landsdekkende, vil Felleskjøpet i praksis få monopol som totalleverandør mange steder. Vi har ingenting galt å si om noen av disse, men en slik konkurransesituasjon i et marked hvor det omsettes for svært store beløp er uheldig.

Nå trenger du selvfølgelig ikke en stor totalleverandør dersom du skal bygge fjøs. Du kan også plukke litt her og litt der, fra øverste hylle hos både store og små, og få et godt resultat. Men du må kanskje betale en høyere pris enn om du kjøper alt fra en og samme leverandør. I tillegg må du ta en større del av ansvaret sjøl, og du kan ende opp med systemer der ingen tar ansvar for å få de ulike delene til å fungere sammen.

Selv om A-Ks private forhandlere står fritt til fortsatt å selge utstyr til gris, høns og småfe, mister de sin sentrale støttefunksjon, og må derfor forholde seg direkte til de enkelte utstyrsprodusentene. Dette kan fungere som en grei nødløsning på kort sikt. Men hvis leverandørene som berøres av den stengte fjøsdøra fortsatt ønsker å være et reelt alternativ må de finne en langsiktig løsning, tilgjengelig for en tilstrekkelig stor kundemasse. Den som selger utstyr til fjøs trenger verken store utstillingshaller eller romslig verksted i betong. Derimot behøves kunnskap og kapital. Begge deler bør kunne skaffes.

Vi håper plassen som nå blir tom fylles igjen snarest mulig. Selv om Felleskjøpet og Fjøssystemer er anerkjente leverandører, trenger norske bønder et tredje alternativ som sikrer at de to store fremdeles holder seg skjerpet. Monopol er kjekt, men ikke når det gjelder fjøs.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS