0412_bedregardsdrift

Kunsten å kommunisere

«Sjøl om intensjonene er de beste, er vi allikevel usikre på om aksjonene alltid gir det ønskede resultatet.»

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst.

Etter en stortingsmelding med fine ord om økt matproduksjon, var forventningene ved årets landbruksoppgjør skyhøyt over Statens tilbud. For første gang på 12 år brøt bøndene forhandlingene. Mange år med oppspart frustrasjon og sinne medførte en rekke spontane aksjoner. Stengte veier, uttømming av melk, kidnapping av ordfører og traktorkolonner var noen av aksjonsformene. I skrivende stund gjennomføres en symbolsk handling der butikkene tømmes for brød.

Aksjonene har gitt landbruket betydelig plass i riksmediene, og har slik sett vært vellykket. Vi registrerer dog at dagspressen i stor grad tar tak i problemene aksjonene skaper i stedet for å sette seg inn hvorfor bøndene aksjonerer.

Folkets reaksjoner på aksjonene er som forventet delte. På nettet flommer kommentarfeltene over av mer eller mindre usaklige meninger. Enkelte hevder bøndene er bortskjemte, mens andre priser seg lykkelige over at de har kort vei til Svinesund. Sjøl om det er grunn til å ta innleggene med en stor klype mel, forteller de oss at kunnskapsnivået om jordbruket er skremmende lavt, og fordommene ditto høye. Heldigvis finner vi også debattanter som bidrar med kunnskap og saklighet.Ære være dem.

Sjøl om intensjonene er de beste, er vi allikevel usikre på om aksjonene alltid gir det ønskede resultatet. Eksempelvis tror vi du er mest tjent med å la gromtraktoren stå, og heller ta den lille gamle når du skal kjøre i traktorkolonne og argumentere for mer penger. Likeledes er det grunn til stille spørsmål om folk flest får økt forståelse for bøndenes utfordringer når det tømmes ut melk på torget.

Med stadig færre bønder blir kommunikasjonen med samfunnet enda mer viktig, og ikke minst mer krevende. Problemet er hvordan vi skal nå ut med budskapet. Hvem er målgruppa? Hvilke verdier ønsker vi å presentere? Folk flest vet at en stadig mindre del av lønna går til mat, men hvor mange vet hvilke konsekvenser færre beitedyr får for kulturlandskapet? Hvem skal brøyte snøen i byene hvis det ikke er bønder?

Både landbruksorganisasjonene og tilhørende næringer har stor kompetanse innen markedsføring og merkevarebygging. Vårt råd er at disse slår sine kloke mediehoder sammen, og utarbeider en felles, skreddersydd og slagkraftig mediestrategi for landbruket. På den måten kan vi øke kunnskapen og bygge opp det omdømme landbruksnæringa trenger og fortjener.

I Tyskland er det å være bonde det tredje mest respekterte yrket, kun slått av leger og lærere. Vi håper norske bønder får samme omdømme og ikke minst en inntekt som samsvarer med innsatsen.

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
redaksjonen@bedregardsdrift.no
469 41 000

Redaktør:
Sesselja Bigseth
sesselja@askmedia.no
417 48 111