brosjyre-08-1
brosjyre-08-1

Godt ment gjør vondt verre

”Vis trafikkvett på traktoren” - Et prisverdig tiltak som fortjener honnør! Problemet er bare at et par linjer i brosjyreteksten, attpåtil med lita skrift, slår så grundig tilbake.

Publisert

Sammen med Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk har Norges Bondelag og Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening (TLIF) lagd brosjyra ”Vis trafikkvett på traktoren”.

Et prisverdig tiltak som fortjener honnør! Problemet er bare at et par linjer i brosjyreteksten, attpåtil med lita skrift, slår så grundig tilbake.

Bondelaget og TLIF er mot den såkalte ”femkilometersregelen”, som egentlig ikke finnes, men i brosjyra går de god for at fem kilometer er det lengste du kan kjøre på offentlig veg med utstyr breiere enn 2,55 meter. De har også skrevet under på at du må ha følgebil for å kjøre tresker langs vegen, enda det er feil.

Kravet gjelder først når treskeren er breiere enn 3,5 meter. Videre er det ei rund formulering om det å kjøre med frontlasteren langt nede eller på topp, som gir rom for feiltolking.

Samarbeidet med politi og vegmyndigheter gir brosjyra troverdighet og tyngde, ja nærmest et stempel på at dette er fasiten. Derfor blir vi ikke forundra over at norske bønder og landbruksentreprenører ringer Bedre Gardsdrift og fortviler, eller rettere sagt er fly forbanna for at Bondelaget kan sette sitt bumerke på noe slikt.

– Blir det stående, kan jeg like godt legge ned, sier en stor entreprenør harmdirrende. Han er ikke aleine. Over hele landet får små og store bønder problemer med å komme seg til naboen eller til leiejorda si med helt vanlige så- og slåmaskiner, harver og presser.

Politiet og Vegvesenets kontrollører har åpent sagt at regelverket for traktor er vanskelig. Derfor vil nok mange i uniform stå med brosjyra i hand når de stopper landbruksmaskiner langs vegene heretter. Det er jo heller ingen vits for bonden å klage i og med at organisasjonene hans har gått god for innholdet med sine bumerker.

Når du neste høst blir stoppa med din tre meter breie skurtresker og med skjærebordet på skjærebordsvogna, og får kjøreforbud grunna manglende følgebil, veit du hva som er bakgrunnen.

Hittil har femkilometersregelen stort sett plaga bønder i Rogaland. Nå sørger brosjyra for at denne tolkinga blir spredd over hele landet.

Til lensmannen i Engerdal, til UP sine biler og til trafikkstasjonen i Lakselv. Dette skjer til tross for at grensa på fem kilometer ikke er nevnt i noen forskrift, og at den ikke er stadfesta av noen domstol.

Vi forstår Bondelagets ønske om å bidra positivt til bedre trafikksikkerhet, og vi støtter helhjerta opp om holdningskampanje.

Vi veit også at du må kompromisse når flere aktører skal enes om en tekst, men Bondelaget og TLIF skulle ikke gått med på den kontroversielle tolkninga av ”kortere avstand” som ensbetydende med fem kilometer. Vi forstår at de to landbruksorganisasjonene gjerne vil ha et mildere forhandlingsklima.

Vi forstår også redselen for å vekke sovende bjørner i arbeidet med trafikkreglene.

Men denne gangen har Bondelaget og TLIF gjort seg og medlemmene sine en bjørnetjeneste.

"
Powered by Labrador CMS