Frustrerende sentralisering

Fra Bedre gardsdrift 5/2015: «A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder.»

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst

Antall gardsbruk går ned og maskinene blir færre og større. Det får naturligvis konsekvenser for maskinbransjen. Da jeg slet mine tenåringsbein i Kongsvinger på 80-tallet, var det seks traktorforhandlere i festningsbyen. Nå er det bare én igjen. Situasjonen er den samme mange andre steder i landet. Kundegrunnlaget er rett og slett blitt for lite, samtidig som større og mer avanserte maskiner krever en annen oppfølging enn før.

A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder. Eksempelvis får mange bønder i Valdres nå 10 mil lengre vei til sin A-K-forhandler, etter at avdelingen på Fagernes er nedlagt. A-K maskiner forsvarer seg med at de må tilpasse seg framtida, og mener færre, men større avdelinger er nødvendig både for dem og kundene. Som kompensasjon vil de styrke det rullende serviceapparatet.

A-K maskiner gjør i prinsippet det samme som Felleskjøpet har gjort. Det var stor misnøye på Sørlandet da Felleskjøpet Rogaland Agder valgte å flytte verkstedvirksomheten fra Arendal og Grimstad til Kristiansand. Nå som de har fasiten i hånd, konkluderer de med at de gjorde rett. Færre, men bedre utstyrte verksteder gir totalt sett bedre service og mindre nedetid for kundene. Store verksteder har større fagmiljø hvor det er mulig med spesialisering og hvor spesielt store reparasjoner kan gjøres raskere. De har også styrket sitt rullende serviceapparat, slik A-K maskiner sier de vil gjøre.

Vi forstår veldig godt frustrasjonen til alle kundene som berøres. Men hvis viljen er til stede, er det fullt mulig å opprettholde et godt servicetilbud via rullende verksteder og enkle servicepunkt. Den største utfordringen vil være deleforsyningen. En stor mengde reservedeler sendes allerede fra sentrale delelagre, gjerne utenfor Norge. Det fungerer greit hvis du kan vente én dag eller to. Utfordringen er deler som du trenger her og nå.

Vi må heller ikke glemme at mange traktorforhandlere ikke har mer igjen på bunnlinja enn de strengt tatt må ha. Færre aktører vil dermed styrke forretningsgrunnlaget til dem som blir igjen, uten at det trenger bety høyere priser til kundene. Vi får dessuten jevnlig høre om problemer med rekruttering til bransjen. Hvis det er tilfelle, bør ikke dyktige fagfolk ha problemer med å få seg ny jobb hos de gjenværende konkurrentene.

Selv om utvalget av traktorer og redskap reduseres mange steder, er trøsten at alle nevneverdige merker på det norske markedet tilbyr dugende traktorer. Når alt kommer til alt er det viktigere at du faktisk har tilgang til et oppegående serviceapparat, enn at traktoren har rett farge.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS